migránskrízis

11. apríl 2016.

SMK dnešným dňom končí petičnú akciu a 79.798 podpisov doručí na Ministerstvo vnútra (MV) SR.

29. február 2016.

Doteraz najúspešnejšia petícia SMK – najčerstvejšie údaje podpisovej akcie – Aktuálnu situáciu priblížili Péter Őry, koordinátor petície a Krisztián Forró, vedúci kampane SMK:

27. november 2015.

Podpisom petície sa tiež ľudia stotožňujú s tým, že odmietajú povinné kvóty pre migrantov.

6. november 2015.

Vláda odmieta prijať európske kvóty na prijímanie utečencov, ale to isté odopiera obciam, ktoré si u seba neželajú utečenecké tábory.

1. október 2015.

SMK reaguje na skutočnosť, že bola odignorovaná vôľa obyvateľov Tešedíkova v súvislosti so zmenou názvu obce, ako aj vôľa obyvateľov Gabčíkova, kde boli umiestnení dočasní rakúski azylanti.

21. september 2015.

Stratégia únie vo veci migrantov je skutočnosť, že žiadna stratégia neexistuje, ostáva pretvárka

15. júl 2015.

Strana maďarskej komunity zazlieva, že slovenská vláda vytvára v Gabčíkove utečenecký tábor pre migrantov. SMK sa zasadzuje za obyvateľov Gabčíkova, ktorí sú proti tomuto vládnemu rozhodnutiu.

17. september 2015.

Strana maďarskej komunity s ľútosťou konštatovala, že slovenská vláda ignorovala vôľu obyvateľov Gabčíkova, ktorú deklarovali aj formou referenda a začalo sa prisťahovanie migrantov z Rakúska do Gabčíkova.