Zoznam darcov

Zoznam osôb, ktoré v roku 2021  prispeli na činnosť politickej strany sumou vyššou  ako  dvojnásobok  minimálnej mesačnej mzdy 

Zoznam osôb, ktoré v roku 2020 prispeli na činnosť politickej strany sumou vyššou ako dvojnásobok minimálnej mesačnej mzdy

Zoznam osôb, ktoré v roku 2019 prispeli na činnosť politickej strany sumou vyššou ako dvojnásobok minimálnej mesačnej mzdy 

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany sumou vyššou ako dvojnásobok minimálnej mesačnej mzdy pre rok 2018, t.j. viac ako 960,- € (všetky príspevky boli politickej strane poskytnuté ako finančný dar) 

Zoznam darcov, 2018 —>

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany sumou vyššou ako je minimálna mesačná mzda pre rok 2017,t.j. viac ako 435,- € 

Voľby, 2017: Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Zoznam darcov, 2017 —>

Dary, 2016 – tu —>

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany v roku 2016 ( § 22 ods. 5 zákona a politických stranách) —>

Zoznam osôb ktoré prispeli na činnosť politickej strany Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP) sumou vyššou ako je minimálna mesačná mzda platná v čase prijatia príspevku, daru alebo iného bezodplatného plnenia – za rok 2015 – /ust. § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z./

Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP), so sídlom: Čajakova 8, 811 05 Bratislava, IČO: 00 678 163, zapísaná v registri politických strán a politických hnutí MV SR pod. č. NVVS/2-568/1990 poukazom na ustanovenie § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov uvádza, že v roku 2015 neevidovala príspevok na jej činnosť, ani jej v tomto roku nebol poskytnutý žiadny dar, prípadne iné bezodplatné plnenie.

Úvery tu —>

 

2014

Meno    Bydlisko   Zmluvný dar (Euro) Splatený dňa
Ľudovít Pósa Poľná 835/4, 900 24 Veľký Biel – Malý Biel 20.000 01.06.2014
Ľudovít Pósa Poľná 835/4, 900 24 Veľký Biel – Malý Biel 25.000 01.04.2014
László Szabó Nám. Ármina Vámbéryho 55/15 3.000 05.02.2014
László Szigeti Kossúthova 65, 943 01 Štúrovo 2.000 11.02.2014
Ferenc Auxt 979 01 Rimavská Sobota, Malohontská 49/3 5.000 18.02.2014

spolu: 55 000 euro

 

2013

Meno    Bydlisko   Zmluvný dar (Euro) Splatený dňa
Péter Őry Méreyho 588/2, 930 40 Štrvrtok n/Ostrove 5 000 11.09.2013
Iván Farkas čd.116, 943 52 Mužla 4 000 30.10.2013
László Szigeti Kossúthova 65, 943 01 Štúrovo 4 000 31.10.2013
Gyula Bárdos Bratislavská 1188/5, 903 01 Senec 4 000 12.11.2013
Ferenc Auxt 979 01 Rimavská Sobota, Malohontská 49/3 8 000 18.11.2013
Iván Farkas čd.116, 943 52 Mužla 4 000 27.11.2013
László Szigeti Kossúthova 65, 943 01 Štúrovo 4 000 03.12.2013

Spolu: 33 000 euro

 

2012

Meno    Bydlisko   Zmluvný dar (Euro) Splatený dňa
PaedDr. Biró Ágnes M.R.Štefánika 103/53, Šaľa 927 00 2 000 24.02.2012
Prof. RNDr. Miklós László DrSc. Banský Studenec č.114 3 000 24.02.2012
Ing. Farkas Tibor J.Dózsu 63/57, Dvory nad Žitavou 10 000 10.03.2012
Ing. Farkas Iván čd.116, Mužla 943 52 5 000 27.02.2012
Borsányi Gyula čd.581, Tešedíkovo 925 82 3 000 06.03.2012
Bárdos Gyula Bratislavská 1188/5, Senec 5 000 06.03.2012
Mgr.
Szigeti László
Kossúthova 65, Štúrovo 5 000 06.03.2012
Gabriel Jurás č.d.1403, Tešedíkovo 925 82 2 000 06.03.2012
Alajos Baranyay čd.108 , Žihárec 925 83 5 000 06.03.2012
Ferenc Auxt 979 01 Rimavská Sobota, Malohontská 49/3 8 000 11.04.2012
József Berényi čd. 120, Dolné Saliby 92502 5 000 15.06.2012

spolu: 53 000 euro