Stratégia únie vo veci migrantov je skutočnosť, že žiadna stratégia neexistuje, ostáva pretvárka

Európska únia nemá predstavu riešenia, preto jej ostáva stratégia pretvárky, ktorá má žiaľ dosah na celý (najmä ľavicovo liberálny) politický život Európy.   Súčasne si niektoré intelektuálne kruhy vybrali kultúru pretvárky a pokrytectva namiesto prirodzeného obranného mechanizmu spoločnosti.

Pretvárka - pokrytectvo

Nejedného politika momentálne posadol duch dobročinnosti, alebo sa narýchlo zahalili plášťom pretvárky, snažiac sa zakryť svoje vlastné skutočné politické zámery. Do dnešných dní si akosi nevšimli, že od roku 2011 v Sýrii zomierajú rodiny, batoľatá, deti, aj „vďaka“ podpore zo strany  USA a Európskej únie.  Je zaujímavé, že za uplynulé štyri roky počas humanitárnej krízy v dôsledku  občianskej vojny nezaznel na domácej politickej scéne a ani na pôde Európskeho parlamentu ani jeden hlas v záujme pomoci, a neboli prijaté opatrenia na ochranu utečencov zo Sýrie, smerujúcich do Turecka či Libanonu. Pritom títo migranti smerovali do táborov postavených  v susedných štátoch najmä preto, že chceli mier, pokoj a potravu. V kontraste s tými, ktorí prichádzajú dnes k nám, s vreckami plnými eur – od 5 do 15 000, ktoré použijú na to, aby ich prevádzači dostali do krajín Európskej únie s vysokými sociálnymi dávkami.

Európsky surrealizmus

V tejto situácii sme boli a stále sme tak veľmi nepripravení, že naši politici, ochrancovia našich práv nevedia rozlíšiť, kto je skutočný utečenec, a kto uteká v záujme získania vyššej životnej úrovne a lepších sociálnych istôt do Nemecka.  Európsky surrealizmus sa stane skutočnosťou  v každodennej realite popri vyššie uvedených riadkoch vtedy, keď do pokojného mesta Budapešť vkročia migranti vykrikujúci „Deutchland”,  po tom, čo ich prevezú na stanicu Lübeck,  kričia „Kobenhavn a Dánsko”, ak ich prevezú tam, a podrobia ich úradnej povinnej registrácii, tak skandujú slovo „Malmö” ! Kto vlastne teda sú?

Ako človek zastupujúci  maďarské a európske hodnoty, samozrejme, podporujem myšlienku zabezpečenia dôstojného života pre odkázané sýrske rodiny. Veď utekajú pred útlakom a vojnou. Avšak situácia týmto ani zďaleka nie je vyriešená. Pretože s utečencami denne prichádzajú aj tisícky iných. Z toho dôvodu nepovažujem za šťastné schválenie a stanovenie  povinných kvót ako prvotné strategické riešenie. Povinné kvóty by mali byť len krokom nasledujúcim po nájdení skutočného riešenia migračnej krízy. Bol by to krok regulujúci počet migrantov, ktorí by ostali v Európe. Práve preto momentálne za žiadnych okolností nepodporujem unáhlené schválenie povinných kvót pre prisťahovalcov.

Naše politické vedenie, občianski aktivisti, ale aj ja, ako zástupca politickej strany SMK-MKP – všetci musíme prijať väčšiu zodpovednosť, a nie riešiť akési kvóty. Neprezradím žiadne tajomstvo ak poviem, že  v rámci SMK-MKP nepodporujeme riešenie vo forme zavedenia povinných kvót. Predovšetkým musíme ochrániť hranice Európy. Každý, kto žije v právnom štáte, alebo kto sem prichádza s túžbou po živote v právnom štáte, musí prijať platné právne normy krajiny, do ktorej prichádza. Je to najmenej, že po príchode preukáže svoju totožnosť a zaregistruje sa. Nie je to veľká požiadavka, je to preukázanie pozitívneho prístupu k právnemu štátu, prvým krokom integrácie. Druhým krokom  je, že spoločnosť, najmä liberálne kruhy, si uvedomí, že multikulturalizmus  čiastočne zlyhal – ale ak túto skutočnosť aj neprijmú,  islamských idealistov  nie sme schopní presvedčiť, možno len na krátky čas. Možno po generáciu, ktorá preukazuje vonkajšie znaky integrácie za účelom získania práce.

Západná Európa sa nepoučila z krachu vlastnej multikultúrnej sociálnej integrácie. Náboženstvom moslimov je islam, ktorý je v ich každodennom živote dominantný. Neuznajú žiadne iné náboženstvo za kultúrne a spoločensky rovnocenné. Z toho vyplýva, že zo strany moslimskej komunity nie je záujem o integráciu. Vlastné zákony, zvyky oživuje paralelne v európskej kultúre, tá je však  popretkávaná mnohými ideológiami, ostávaj jej len nechránené kresťanské zvyky a neutrálne hodnoty.

Takže je veľmi poľutovaniahodná slepota súčasného európskeho pokrytectva, v lepšom prípade naivita, v horšom prípade vízia tunela, ktorá oslabuje vlastné obranné mechanizmy kultúrneho spoločenstva.

Napokon ako strednodobé riešenie predkladám dva logické návrhy:

  1. V štátoch hraničiacich s nečlenskými krajinami EÚ treba znova zostaviť ozbrojenú národnú pohraničnú stráž na ochranu štátnych hraníc EÚ ( z prostriedkov EÚ).
  2. Popri národnej armáde je potrebné vytvoriť profesionálnu európsku armádu, ktorá bude chrániť záujmy aj v konfliktných oblastiach geograficky blízkych k Európe, ako je napríklad Sýria. Pretože kdekoľvek sa angažovala armáda USA, tam sa snažila presadzovať len vlastné záujmy viac či menej úspešne. Okrem geopolitických záujmov európskeho spoločenstva by vytvorenie európskej armády poskytovalo aj existenčné možnosti. Veľká časť mladých ľudí v Európe nemá zamestnanie (napr. v Španielsku je 60% mladých nezamestnaných). Spoločná európska armáda by poskytla európskej mládeži prácu, systematický život a stabilitu.

István Samu

Címkék: migránskrízis