A Magyar Közösség Pártja sajnálattal állapította meg, hogy a szlovák kormány figyelmen kívül hagyta a bősiek népszavazás útján is kinyilvánított akaratát, és elkezdték a menekültek Bősre történő betelepítését Ausztriából.

Bár a kormány elutasítja az Európai Unió által szorgalmazott kvótákat, arra hivatkozva, hogy ez a kérdés állami hatáskörbe tartozik, szembeötlő, hogy Bős község helyi önkormányzatának és polgárainak véleményét figyelmen kívül hagyja. Az MKP véleménye szerint az önkéntesség elvének az országon belül is érvényesülni kellene. Elvárjuk a kormánytól, hogy miután a helyi lakosok véleményét nem tartotta tiszteletben, legalább a biztonságukat szavatolja.

A Magyar Közösség Pártja továbbra is úgy véli, hogy a magyarok által lakott Dél-Szlovákiában aránytalanul sok a bevándorlási intézmény (Medve, Nagyszarva, Apátújfalu, Bős), ezért szorgalmazza az elengedhetetlen bevándorlási terhek arányos elosztását az országon belül.

Berényi József,
a Magyar Közösség Pártjának elnöke