Podpisom petície sa tiež ľudia stotožňujú s tým, že odmietajú povinné kvóty pre migrantov.
SMK má už potrebný počet podpisov pod petíciou, ktorú rozbehla v októbri tohto roka. Hovorí o tom, aby boli miestne referendá záväzné pre vládu vo vybraných otázkach.

"Vyzbierali sme ich vyše 12-tisíc," povedal na tlačovej konferencii v Bratislave predseda SMK József Berényi. Na ministerstve vnútra ich chce strana odovzdať v priebehu budúceho týždňa. Aby rezort rokoval s petičným výborom o tejto otázke, je potrebných 10-tisíc podpisov.

Odovzdaním petície však SMK s ich zbieraním neprestáva. "Chceme pokračovať ďalej," uviedol Berényi. Zvyšné hlasy buď potom na ministerstve doložia, alebo budú slúžiť ako argument v prípade, že sa strana dostane do parlamentu.

SMK chce na petičnú akciu upozorniť aj prostredníctvom bilbordov. "Ty si dôležitý, podpor petíciu o miestnom referende," píše sa na nich. Približne dvesto by sa ich malo objaviť v uliciach južného Slovenska. Petíciu podľa Berényiho nepodpisujú len Maďari, žijúci na Slovensku, ale i Slováci. "Nevieme zatiaľ vyčísliť, koľko nás táto aktivita vyjde," uviedol koordinátor kampane Krisztián Forró.

Petícia "vo verejnom a spoločenskom záujme" sa orientuje na otázky o bezpečnosti obcí, investícií v oblasti životného prostredia a zmeny názvu obcí.

Podpisom pod ňu ľudia súhlasia s tým, aby boli miestne referendá v týchto témach záväzné pre vládu. Dokument vysvetľuje, že pod bezpečnosťou obcí sa myslia napríklad opatrenia v súvislosti s utečencami. Podpisom petície sa tiež ľudia stotožňujú s tým, že odmietajú povinné kvóty pre migrantov. (tasr)

pk_00

Petičný hárok - tu.

 

Címkék: migránskrízis