SMK reaguje na skutočnosť, že bola odignorovaná vôľa obyvateľov Tešedíkova v súvislosti so zmenou názvu obce, ako aj vôľa obyvateľov Gabčíkova, kde boli umiestnení dočasní rakúski azylanti.

Pri prijímaní opatrení v súvislosti s utečencami treba brať do úvahy názory obyvateľov dotknutých obcí. Domieva sa Strana maďarskej komunity (SMK), ktorá dnes spustila petičnú akciu. Jej cieľom je dosiahnuť, aby miestne referendá boli vo vybraných otázkach pre vládu záväzné.

SMK reaguje na skutočnosť, že bola odignorovaná vôľa obyvateľov Tešedíkova v súvislosti so zmenou názvu obce, ako aj vôľa obyvateľov Gabčíkova, kde boli umiestnení dočasní rakúski azylanti, vysvetlil predseda strany József Berényi. Je presvedčený, že miestne plebiscity by v týchto prípadoch mali byť záväzné.

SMK dáva zároveň možnosť vyjadriť sa prostredníctvom petície k otázke umiestňovania utečencov na základe povinných kvót. "Jednoznačne odmietame kvóty a dávame šancu občanom, aby sa vyjadrili podobným spôsobom prostredníctvom podpisov pod takouto petíciou," ozrejmil spojenie tém Berényi.

Jeho strana sa podobne ako vláda domnieva, že členské krajiny Európskej únie (EÚ) by mali utečencov prijímať len na báze dobrovoľnosti. "Ak vláda presadzuje dobrovoľnosť v prípade prijatia migrantov v rámci Európskej únie, tak mala by presadzovať podobným spôsobom dobrovoľnosť aj v rámci Slovenska a nie prikázať miestnym samosprávam, že tu máte utečencov a robte s nimi, čo viete," uviedol.

Berényi odmietol, že v prípade záväznosti miestneho referenda, by nebolo kam umiestniť utečencov, lebo by ich v každej obci odmietli. Štát podľa neho bude musieť vopred komunikovať s miestnou samosprávou a obyvateľmi a presvedčiť ich. "V Gabčíkove sme videli, že vláda takúto komunikáciu zanedbala," poukázal šéf SMK.

Podpredseda SMK pre samosprávu Péter Öry vysvetlil, že občania obcí sa v prípade vyššie uvedených platných hlasovaní domnievali, že ich názor bude vypočutý. "Boli prekvapení, že vláda ani ďalšie orgány štátnej správy nebrali do úvahy rozhodnutia, ktoré padli na miestnej úrovni. Dlhodobé fungovanie samospráv v duchu demokratických princípov a pluralizmu by malo vychádzať práve z rozhodnutia miestnych občanov," zdôraznil Öry.

SMK bude podľa slov jej predsedu zbierať podpisy najmä v južnej časti Slovenska, pričom koncom novembra vyhodnotí úspešnosť tejto akcie. Cieľom je vyzbierať oveľa viac ako 10.000 podpisov, ktoré sú potrebné, aby ministerstvo vnútra rokovalo s petičným výborom o tejto otázke.

Petícia "vo verejnom a spoločenskom záujme" odmieta prijatie migrantov členskými štátmi EÚ na základe povinných kvót. "Ich prijatie môže byť reálne uskutočniteľné len na báze dobrovoľnosti," píše sa v nej. Ministerstvo vnútra vyzýva, aby iniciovalo zmeny v oblasti legislatívy.

Platné miestne referendá týkajúce sa najmä bezpečnosti obcí, ochrany životného prostredia a zmeny názvu obcí by mali byť pre vládu záväzné stojí v petícii. Dokument vysvetľuje, že pod bezpečnosťou obcí sa myslia napríklad opatrenia v súvislosti s utečencami. (Tasr/teraz.sk)

PETIČNÝ HÁROK.

 

Címkék: migránskrízis