Vláda odmieta prijať európske kvóty na prijímanie utečencov, ale to isté odopiera obciam, ktoré si u seba neželajú utečenecké tábory.

Už mesiac prebieha celoštátna petičná akcia SMK. Naším cieľom je dosiahnuť, aby miestne referendá boli vo vybraných otázkach pre vládu záväzné. Reagujeme tým na skutočnosť, že bola odignorovaná vôľa obyvateľov Gabčíkova. Obyvatelia obce vyjadrili svoj názor v referende, v ktorom jednoznačne odmietli umiestnenie utečencov v tábore vytvorenom v ich blízkosti.

V minulosti sa viackrát stalo, že vláda nebrala do úvahy vôľu obyvateľov vyjadrenú v referende. Taký je príklad Tešedíkova v súvislosti so zmenou názvu obce. Podobných prípadov bolo viac, a to nie je v súlade s piliermi demokracie.

Sme presvedčení, že miestne plebiscity v týchto prípadoch majú byť pre vládu záväzné. Dlhodobé fungovanie samospráv v duchu demokratických princípov a pluralizmu by malo vychádzať práve z rozhodnutia miestnych občanov. Preto názory obyvateľov dotknutých obcí treba brať do úvahy, a treba ich brat vážne.

Petícia hovorí jednoznačne: vyzýva ministerstvo vnútra k iniciovaniu zmeny legislatívy tak, aby miestne platné referendá, ktoré sa týkajú najmä bezpečnosti obcí (myslíme tým napríklad aj opatrenia ohľadom utečencov), ochrany životného prostredia a zmeny názvu obcí, boli pre vládu záväzné.

Petícia SMK dáva zároveň možnosť vyjadriť sa aj k otázke umiestňovania utečencov na základe povinných kvót. Jednoznačne odmietame kvóty, pretože sme presvedčení, že prijímanie migrantov môže byť reálne uskutočniteľné len na báze dobrovoľnosti. Dávame šancu občanom, aby sa prostredníctvom svojho podpisu vyjadrili k tejto vážnej otázke. Ak vláda presadzuje dobrovoľnosť v prípade prijatia migrantov v rámci Európskej únie, mala by presadzovať podobným spôsobom dobrovoľnosť aj v rámci Slovenska na úrovni obcí, a nie prikázať miestnym samosprávam: tu máte utečencov, robte s nimi, čo viete.

SMK bude zbierať podpisy do konca decembra, pričom koncom novembra vyhodnotí čiastkové aktuálne výsledky. Už doterajšie počty vyplnených hárkov hovoria o tom, že občanov nenecháva ľahostajným táto problematika, a sú ochotní sa pod túto petíciu podpísať. Naším cieľom je vyzbierať oveľa viac ako desaťtisíc podpisov, ktoré sú potrebné, aby ministerstvo vnútra rokovalo s petičným výborom.

Petičný hárok je možné stiahnuť z webstránky www.smk.sk. Môže ho podpísať ktokoľvek, kto súhlasí s princípmi, ktoré sú na ňom uvedené.

József Berényi, predseda (blog N)

Címkék: migránskrízis