spolocna_vola_smkStrana maďarskej komunity predstavila svoj volebný program 12. januára 2016 v Komárne. Strana maďarskej komunity chce svojím programom osloviť predovšetkým južné Slovensko a maďarských voličov na Slovensku, samozrejme, má pred očami aj otázky celoštátneho významu. Jej volebný program, orientujúci sa na zachovanie maďarskej komunity na Slovensku, zdôrazňuje, že všetky činitele, ktoré slúžia pozdvihnutiu južného Slovenska, prispievajú k zvýšeniu životnej úrovne celej krajiny. Zastupovať špecifické komunitné otázky je v prípade menšinovej politickej strany samozrejmosťou. Zároveň však oblasť ekonomiky, ochrany životného prostredia, samosprávy, zdravotníctva a sociálnych otázok v programe SMK sa vzťahuje na všetkých občanov Slovenska. S vedomím, že menšinové komunity vo všetkých ohľadoch obohacujú krajinu, v ktorej žijú, program SMK slúži napredovaniu Slovenska. Na stiahnutie: Volebný program SMK 2016 Programové vyhlásenie SMK 2016