Prijaté: vo Fiľakove, dňa 22. septembra 2012
Posledná zmena: 18.07.2020 (Farnad)
.