Oktatásügy

31. august 2016.

Vyučovanie materinského jazyka na prvom stupni základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským je aj po zmene rámcového učebného plánu dotované menším počtom hodín ako na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským.

4. december 2015.

Národná rada Slovenskej republiky napriek protestom a demonštrácii presne pred dvoma rokmi (4. decembra 2013) prijala novelu školského zákona, ktorá zavádza minimálne počty žiakov v triedach základných a stredných škôl.

15. november 2015.

Spravodajské agentúry zverejnili 10. novembra správu, prostredníctvom ktorej informovali o rozhodnutí ministerstva školstva priznať takmer 71 tisíc zamestnancom škôl mimoriadne vianočné odmeny v celkovej hodnote 9,6 milióna Eur.

24. január 2015.

Republiková rada SMK vyjadruje ľútosť nad tým, že strana Most-Híd vyhlásila, do parlamentných volieb v roku 2016 pôjde sama. Týmto upustila od možnosti zjednotiť politickú silu jestvujúcu v maďarskej komunite.

24. január 2015.

[trx_video url="https://www.youtube.com/watch?v=UxuwgONVcOw" autoplay="on" title="off"]