Pozsonyban ez évi első ülését tartotta a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa (MKP OT). A testület tagjai értékelték az önkormányzati választásokat, valamint megkezdték a 2016-os parlamenti választásra való felkészülést.

Az ülést az MKP OT elnöke, Szigeti László nyitotta meg. A választásai eredmények tanulságait Berényi József országos elnök elemezte. Csáky Pál EP-képviselő az Európai Parlamentben zajló történésekről és törekvésekről szólt. Az általános vitában számos aktuális kérdést érintettek, kiemelt hangsúlyt kaptak a most folyó iskolai beiratkozások, a régiófejlesztés prioritásai és a 2. nyugdíjpillér sorsa.

A sajtótájékoztatón Berényi József MKP-elnök sikeresnek nevezte az MKP szereplését az önkormányzati választásokon, ezt támasztja alá az is, hogy az MKP a politikai pártok sorrendjében a Smer-SD és a KDH után a második helyen végzett. Az MKP a választási maraton után most a 2016-os parlamenti választásokra összpontosít, és megkezdi arra a felkészülést. Az elnökség javaslatára az országos tanács is elfogadta, hogy a párt a képviselőjelöltek listájának felállítása során nyit a nem párttagok irányába. Több nem párttag lesz majd az MKP listáján, mégpedig befutó helyen, az első 10-ben is lesz nem párttag. Konkrét nevek még nem hangzottak el, hiszen az elnökség csak most kapott mandátumot az erre vonatkozó tárgyalásokra. A 10-es számú képviselőjelöltet a Via Nova ICS adja.

Németh Gabriella, az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke az MKP véleményét tolmácsolta a II. nyugdíjpillérre vonatkozó újabb kormányzati beavatkozásról. Az MKP nem tartja indokoltnak a II. nyugdíjpillér ismételt megnyitását, hiszen a beavatkozások miatt még a vártnál is alacsonyabb lesz a kifizetésre kerülő nyugdíj összege.

A. Szabó László oktatásügyi és kulturális alelnök az anyanyelven folyó oktatás fontosságáról szólt. Az MKP Országos Tanácsa az alapiskolai beiratkozások kapcsán felkéri a felvidéki magyar közösség minden tagját, pozitív példák révén próbálják meggyőzni az érintett családokat, hogy iskolaköteles gyermeküknek biztosítsák az anyanyelvi oktatás lehetőségét.

Farkas Iván gazdasági és régiófejlesztési alelnök hangsúlyozta, rendkívül fontos, hogy a kormány az európai forrásokból származó pénzforrásokat elsősorban a gazdaságilag lemaradott régiók fejlesztésére használja. Ennek aktualitását az is adja, hogy az egyes operatív programok jóváhagyását követően az Európai Bizottság hamarosan elfogadja Szlovákia Nemzeti Fejlesztési Tervét a 2014-2020 közötti költségvetési és fejlesztési időszakra.

A testület két nyilatkozatot fogadott el.

Az MKP OT nyilatkozata

Az MKP Országos Tanácsa sajnálatát fejezi ki, hogy a Most-Híd párt bejelentette, önállóan indul a 2016-os parlamenti választáson. Ezzel elvetette a magyar közösségben meglévő politikai erő egységesítésének lehetőségét. Az MKP ennek tudatában készül a következő évi márciusi parlamenti választásra. Célunk, hogy a legszélesebb rétegek számára megbízható és hiteles jelöltlistát állítsunk. Az MKP OT mai döntése alapján a párt listája jelentős mértékben megnyílt a pártonkívüliek számára is. Bízunk benne, hogy a választók a mögöttünk lévő négy sikeres választási eredményhez hasonlóan támogatni fogják programunkat és jelöltjeinket, hogy Szlovákia parlamentjében ismét legyen önálló magyar párt, hasonlóan, ahogy Romániában és Szerbiában is megvalósul.

A II. nyugdíjpillérbe történő többszöri beavatkozásnak köszönhetően még a vártnál is alacsonyabb lesz a kifizetésre kerülő nyugdíj összege. A II. nyugdíjpillér többszöri megnyitása, a befizetések 9-ről 4 %-ra való csökkentése, illetve az, hogy törvénnyel kötelezték az embereket, hogy valamelyik magánbiztosítóval szerződjenek – együttesen okolhatók azért, hogy a kifizetések alacsonyak. Ezért a helyzetért a „szociális” kormányt terheli a felelősség.

A kisgyermekes családok és nők munkahelyi és családi kötelességeit elősegítő-összehangoló szociális csomag elindítása dicsérendő, de az időzítése egyértelműen a II. pillérből származó alacsony nyugdíjakról való figyelem elterelésére szolgál.

Az egyes operatív programok jóváhagyását követően az Európai Bizottság hamarosan elfogadja Szlovákia Nemzeti Fejlesztési Tervét a 2014-2020 közötti költségvetési és fejlesztési időszakra. A hétéves uniós időszakban a nemzeti fejlesztési tervet illetően a Magyar Közösség Pártja Szlovákia kormányától elvárja, hogy a fejlesztéseket elsősorban a hátrányos helyzetű, leszakadó térségekben valósítsa meg, ezekben a térségekben hajtsa végre az Európai Unió támogatásával a gazdaságfejlesztést, a munkahelyteremtést, valamit a közlekedési és más infrastruktúra fejlesztését. Az MKP OT elvárja, hogy a kormány hatékonyabb intézkedéseket foganatosítson a leszakadó térségek felzárkóztatása érdekében.

Az MKP Országos Tanácsa üdvözli „A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei” című dokumentumot. Az OT egyúttal leszögezi, hogy a szlovákiai magyarság létszámának 110 ezres csökkenése, Dél-Szlovákia gazdasági leszakadása, valamint az emberek életszínvonalának süllyedése ezen régiókban több évtizede kimutatható, ami indokolttá teszi a tervezetben bemutatott intézkedések mihamarabbi megvalósítását. A sokszor hallott hangzatos kijelentések helyett az ország déli régióinak felzárkóztatását és közösségünk fogyásának megállítását valós alapokra kell helyezni, ezért elengedhetetlennek tartjuk a megmaradás és felzárkózás koncepciójának további népszerűsítését.

Az MKP OT nyilatkozata az alapiskolai beiratkozással kapcsolatban

Az MKP Országos Tanácsa az alapiskolai beiratkozások kapcsán felkéri a felvidéki magyar közösség minden tagját, pozitív példák révén próbálják meggyőzni az érintett családokat, hogy iskolaköteles gyermeküknek biztosítsák az anyanyelvi oktatás lehetőségét.

Comenius óta ismeretes, hogy minden nemzet számára az anyanyelv képes a leghatékonyabb módon közelebb hozni a körülöttünk lévő világot. Más nyelvek elsajátítása, más kultúrák befogadása és megélése is csupán azok számára adatik meg magas szinten, akik megmaradásuk és érvényesülésük érdekében saját gyökereikbe kapaszkodnak.

A szlovák gyerekek szlovák nyelven, a magyarok magyarul képesek leginkább ismeretekhez jutni. A gyermekeink második otthonaként szolgáló iskola megválasztása hatással van közösségünk egészére. Részben ettől a felelősségteljes döntéstől is függ, milyen létszámban és milyen állapotban lesz majd a felvidéki magyarság a következő népszámlálás idején.

Pozsony, 2015. január 24.