Národná rada Slovenskej republiky napriek protestom a demonštrácii presne pred dvoma rokmi (4. decembra 2013) prijala novelu školského zákona, ktorá zavádza minimálne počty žiakov v triedach základných a stredných škôl.
Keďže vzhľadom na charakter problému je ohrozené veľké množstvo obecných škôl, parlament zohľadňujúc aj termín volieb síce medzičasom odložil účinnosť zákona, otázku zďaleka nevyriešil.

Ako podpredseda SMK i viceprimátor mesta Dunajská Streda som v marci 2015 oslovil elektronickou poštou niekoľko sto dotknutých starostov obcí na Slovensku, aby sa pripojili k iniciatíve, v rámci ktorej by množstvom listov zaplavili stôl ministra školstva a zároveň sa ho pokúsili presvedčiť ohľadom osudu malých škôl i obcí. Výzvu mnohí poslúchli, ale nikto z nich nedostal odpoveď od ministerstva.

Preto v júni 2015 na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám som sa obrátil na ministra školstva, aby poskytol informácie, koľko listov dostal, koľko odpovedí zaslal a v akom znení, resp. na základe prepočtov ministerstva koľko škôl zanikne, akú finančnú úsporu predpokladá zo zrušenia škôl, na aké účely ju chce využiť, zároveň som bol zvedavý aj na to, aké negatívne dosahy môže mať zatváranie škôl na život jednotlivých obcí. Súčasne, v súvislosti s rámcovými učebnými plánmi, som sa informoval, či pán minister považuje deti v slovenských základných školách za menej rozumné, keď sa učia čítať a písať 9 hodín týždenne, kým žiakom v školách s vyučovacím jazykom menšín určil na to 5 hodín.

Na otázky prišla deň po lehote nič nehovoriaca odpoveď, v ktorej odkazujú na svojský úradnícky výklad predmetného zákona.

Keďže ministerstvo dodnes nevyčíslilo, aké dôsledky bude mať účinnosť tohto zákona, vyššie uvedené otázky sme opakovane zaslali kompetentnému ministrovi.

Tešíme sa na jeho reakciu.

László Szabó,
podpredseda SMK
pre školstvo a kultúru

Originál listu ministrovi je v prílohe..

Címkék: Oktatásügy