Az új tanév küszöbén a Magyar Közösség Pártja augusztus 31-én Pozsonyban oktatásügyünk időszerű problémáiról szólt, ugyanakkor javaslatokat fogalmazott meg azok megoldására. A sajtó képviselőit Kiss Beáta, az MKP oktatási és kulturális alelnöke tájékoztatta. Az MKP a 2016/17-es tanév kezdetén három fontos problémakörben nyilvánította ki véleményét: A módosított kerettanterv az általános iskolák alsó tagozatain 2016. szeptember 1-jével lép érvénybe. A felvidéki magyar közösség körében egy évvel ezelőtt nagy nyugtalanságot kiváltó kerettanterv ugyan némileg módosult, ám a magyar iskolák alsó tagozatain összességében kevesebb az anyanyelvi órák száma, mint a szlovák iskolákban a szlovák órák száma. A szlovák iskolákban az alsó tagozaton a négy évfolyamban összesítve heti 31, míg a magyar iskolákban heti 24 óra az anyanyelvi órák száma. Az is gond, hogy az első évfolyamból kimaradt a zenei nevelés, noha a zene nagy szerepet tölt be egy gyermek személyiségének fejlődésében! „Elvárjuk, hogy a közeljövőben módosuljon a kerettanterv, a magyar iskolákba járók azonos számú anyanyelvi órába részesüljenek, mint a többségi társadalom gyermekei.” – fogalmazott Kiss Beáta. Rámutatott, hogy az anyanyelvnek rendkívül fontos a szerepe az idegen nyelvek elsajátítása során is. Továbbra sem megoldott a kisiskolák és a kis létszámú teljes igazgatású iskolák finanszírozása. „A módosított oktatási törvény ugyan megszüntette a minimális osztálylétszámokat – ezt annak idején üdvözöltük is – az iskolák finanszírozását viszont nem oldották meg” – figyelmeztetett az MKP oktatási alelnöke. Tájékoztatott arról is, hogy az MKP tárgyalásokat folytat a magyar állam képviselőivel azzal kapcsolatban, hogy tavaly Magyarország kormánya részéről felajánlás érkezett a felvidéki magyar iskolák megsegítésére. skb_4 A középiskolákban nem szűnt meg a minimális osztálylétszám. „Nem tartjuk jó megoldásnak, hogy 1-2 diák hiányában ne nyílhasson osztály, ez a kisebb iskolák esetében akár az iskola megszűnéséhez is vezethet.” A minimális osztálylétszámra vonatkozó előírásokat a magyar középiskolák 70 százaléka nem tudja teljesíteni. Az MKP úgy tudja, egyelőre mindenütt megnyílnak az osztályok, ám rendszerszintű megoldásra van szükség. „Azt várjuk, hogy a középiskolákban is szűnjön meg a minimális osztálylétszám” – mondta Kiss Beáta. Tájékoztatott arról is, hogy a napokban az oktatásügyi minisztérium megtalálta a módját egy kis létszámú gimnázium megsegítésének, tehát politikai akarat esetén lehet megoldást találni a középiskolákkal kapcsolatos problémák megoldására is. (on) A sajtótájékoztató videófelvétele honlapunkon itt tekinthető meg.