Maďarská komunitná spolupatričnosť - voľby do NR SR 2020

Nadchádzajúce voľby budú kľúčové, čo sa týka budúceho smerovania štátu. Je nutné vymeniť vládu, ktorá dopustila rozklad justície, prokuratúry a sčasti aj polície. Vlády s kontaktmi na ľudí s mafiánskymi praktikami.
Sme jednoznačne za výmenu terajšej vlády a za nastolenie rovnoprávnosti pred pred súdmi a úradmi, teda pred zákonom pre každého.
Sme zoskupenie strán, ktoré si vážia konzervatívne a kresťanské hodnoty, sme za zachovanie inštitútu klasickej rodiny, ako zväzku muža a ženy. Nie sme proti ľuďom inej orientácie, je to ich súkromná záležitosť, ale právne by sme ich vzťah neradi zrovnoprávnili s klasickým manželským zväzkom.
Nemáme veľké oči, nehrnieme sa do žiadnych postov, pre nás je dôležitejšie dostať do vládneho programu naše tri najdôležitejšie predsavzatia, a to nový zákon o národnostných menšinách, aby sa na zmiešaných územiach maďarský jazyk stal rovnoprávnym so štátnym jazykom, ďalej je to vytvorenie Podunajskej župy a tiež povolenie prijatia dvojitého občianstva tak, ako to majú dovolené napríklad Slováci žijúci v Maďarsku.
Budúca koalícia bude taká, ako sa vo voľbách rozdajú karty. Kto bude mať najviac mandátov, ten zostavu vládu. Ale ako sme to už viackrát deklarovali, do takej vlády nepôjdeme, kde bude mať zastúpenie Smer-SD, SNS, ĽSNS a strana Vlasť. Sme personálne aj odborne pripravení prispieť k zmene k lepšiemu.
Sme za zachovanie rozumných sociálnych opatrení a za účinnú podporu mladých ľudí a rodiny, ktorá je základom budúcnosti každej krajiny. Rozpočet by mal byť konečne vyrovnaný, na sociálne výdavky by sa mali nájsť peniaze v rozpočte ak by sa zamedzilo podvodom s dph.
Budeme pracovať podporovať rozvojové aktivity, ktoré pomôžu zmierniť regionálne rozdiely, ktoré trápia najviac južné regióny štátu. Je potrebné podporiť malé a stredné podniky, ktoré po skončení daňových zliav nezutekajú niekde východnejšie, kde je to pre nich výhodnejšie. Je potrebné posilniť najmä pôdohospodárstvo, vidiecky turizmus a cestovný ruch.
Sme za zachovanie a zintenzívnenie spolupráce vrámci V4, taktiež za zachovanie EÚ na národnej, nie federálnej báze a tiež za jej rozšírenie na Balkán. Sme za členstvo v NATO, za jej účinné fungovanie ako obranného vojenského pakt a postupné rozšírenie na východ Európy.
Pre nás je najpodstatnejšie, aby sme aj my, Maďari stojaci na demokratickej strane politickej barikády mohli byť súčasťou politického a spoločenského diania aj na najvyššej úrovni. Netreba sa nás báť, nechceme zmenu hraníc štátu, len to, aby sme si svoje miestne samosprávy a vyššie územné celky mohli spolu so Slovákmi riadiť na základe princípu subsidiarity.

Prezrite si aj náš volebný program.

manager, Senec

Peter Őry

starosta

starosta, Štvrtok na Ostrove

József Menyhárt

poslanec VÚC

predseda SMK, vysokoškolský pedagóg, Vrakúň

starosta obce, Iža

Zoltán Cziprusz

poslanec VÚC

stavebný inžinier, Rimavská Sobota

Ing. Iván Farkas

poslanec VÚC

starosta, Mužla

Csaba Furik

poslanec VÚC, starosta

starosta, Malý Horeš

starosta, Vozokany

Adrianna Gergely Papp

člen Republikového predsedníctva SMK

starostka, Debraď

Beáta Kiss

Podpredsedníčka SMK pre školstvo a kultúru

riaditeľka školy, Nýrovce

advokát, Nové Zámky

Tamás Iván

predseda SMK - Moldava nad Bodvou

podnikateľ, Moldava nad Bodvou

Miklós Viola

poslanec VÚC

lekár, Kolárovo

zástupca starostu, Gbelce

Árpád Horváth

poslanec VÚC

primátor mesta, Kolárovo

Iván Fenes

poslanec VÚC, predseda SMK - Gabčíkovo

primátor mesta, Gabčíkovo

advokát, Žihárec

starosta, Dolné Obdokovce

Tibor Varga

starosta

starosta, Kapušianske Kľačany

projektová manažérka, Košice

starosta obce, Belina

podnikateľka, Dolinka

poľnohospodár, Tornaľa

Péter Juhász

poslanec VÚC

primár, Rimavská Sobota

Csaba Orosz

poslanec VÚC

primátor mesta, Šamorín

László Polák

poslanec VÚC

starosta obce, Okoč

László Bacsó

poslanec VÚC

starosta obce, Topoľníky

Zoltán Hájos

člen Republikového predsedníctva SMK

právnik, primátor, Dunajská Streda

starostka obce, Zalaba

Tibor Csenger

poslanec VÚC

podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Želiezovce

starostka obce, Veľké Ludince

starosta obce, Čata

štátny zamestnanec, Rožňava

pedagóg, Čoltovo

podnikateľ, Jablonov nad Turňou

dôchodca, Bratislava

starostka, Trstice

László Biró

riaditeľ strany / poslanec VÚC Trnava

pedagóg, Galanta

konateľ spoločnosti, Veľká Mača

právnik, Buzica

poslanec VÚC, Svätý Peter

starostka, Klížska Nemá

vedúca lekárnička, Hurbanovo

učiteľ, Bátorove Kosihy

advokát, Kolta

regionálny zástupca, Štúrovo

János Bób

člen Republikového predsedníctva SMK

starosta, Zemné

Tibor Dobai

člen Republikového predsedníctva SMK

ekonomický riaditeľ, Komoča

István Takács

predseda SMK - Medzibodrožie

pedagóg, Kráľovský Chlmec

obchodný zástupca, Veľký Kamenec

ekonómka, Borša

manažér, Kráľovský Chlmec

projektová manažérka, Husiná

podnikateľ, Číž

učiteľ, Fiľakovo

manažér, Tornaľa

statik, Tešedíkovo

manažér, Diakovce

poľnohospodársky inžinier, Vinica

právnik, Mokrance

starosta, Kolíňany

podnikateľ - SHR, Veľké Kapušany

projektová manažérka, Oborín

viceprimátor, Dunajská Streda

právnik, Dunajská Streda

zástupca primátora, Dunajská Streda

novinár, poslanec obecného zastupiteľstva, predseda klubu, Šamorín

Rozália Hervay

poslanec VÚC

ekonómka, Rohovce

Marián Soóky

poslanec VÚC

riaditeľ školy, poslanec TTSK, Veľký Meder

vývojový inžinier, Šamorín

projektová manažérka, Holice

tlačový tajomník SMK, Komárno

konateľ, Hurbanovo

karate tréner, podnikateľ, Kameničná

strojný inžinier, Kráľovský Chlmec

projektový manažér, Mužla

pedagóg, Bardoňovo

sekretárka, Kosihy nad Ipľom

István Pomichal

poslanec VÚC

poľnohospodársky inžinier, Tomášov

podnikateľ - šéfkuchár, Gabčíkovo

veterinárny lekár, Gabčíkovo

riaditeľ školy, Svätý Peter

inžinier záhradníctva, riaditeľ školy, Kravany nad Dunajom

podnikateľ, Rimavská Sobota

Péter Csúsz

Člen predsedníctva

učiteľ, Mikušovce

PhDr. Gabriella Németh

Podpredsedníčka SMK pre zdravotníctvo, sociálnu a rodinnú politiku

sociálna poradkyňa, Senec

László Szigeti

Člen Republikového predsedníctva SMK

úradník, Štúrovo

technik, Bratislava

József Berényi

podpredseda VÚC

podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, Dolné Saliby