Az MKP Országos Tanácsa szolidaritást vállal Dél-Szlovákia lakosaival, akiket a folyamatosan romló gazdasági környezet egyre nehezebb szociális helyzetbe hoz.

A munkanélküliség egyre nő, új munkahelyek a kormány ígéretei ellenére sem jönnek létre. A foglalkoztatási törvény módosítása a kormánypárthoz közeli munkaadókat és a klientelizmust erősíti. Az országos tanács tagjai szorgalmazzák, hogy a kormány konkrét pénzügyi alap létrehozásával, illetve adócsökkentéssel támogassa a hazai kis- és közepes vállalkozásokat munkahelyteremtés céljából, különösen a dél-szlovákiai járásokat, amelyeket az országosan is igen magas munkanélküliséget messze meghaladó mutatók jellemzik.

Az MKP OT tagjai szükségesnek tartják, hogy a kormány az európai uniós támogatások mellett hazai forrásokat is biztosítson a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság támogatására. Az élelmiszerellátásban mutatkozó botrányok is igazolják, össztársadalmi érdek és egészségbiztonsági feladat az őstermelők támogatása, hogy egészséges és biztonságos élelmiszerekhez juthassanak az ország polgárai, ráadásul az ágazat képes jelentős mértékben hozzájárulni a munkanélküliség csökkentéséhez.

Az MKP OT  tiltakozik az oktatásügyi minisztérium azon szándéka ellen, hogy megfosztja iskolaalapítói és –fenntartói joguktól a helyi és kerületi önkormányzatokat. Az oktatási intézményeknek jelentős szerepük van a települések és a régiók szintjén is a társadalmi és kulturális-szellemi élet fejlesztésében, az önkormányzatok által fenntartott iskoláknak pedig a gyermekek és fiatalok nevelésében a szülőföldismeret és –szeretet terén. Az oktatásügy problémáit nem a helyi, illetve kerületi önkormányzatok okozzák, hanem az évek óta tapasztalható alulfinanszírozás, amin az oktatási intézmények központi államigazgatás alá vonása nem segít.
Az MKP OT tagjai az éppen zajló iskolai beiratkozások kapcsán újra felhívják a magyar szülők figyelmét arra, hogy gyermekeiknek valós tudást, egészséges szellemi fejlődést és használható készségeket elsősorban az anyanyelvi oktatás tud nyújtani, ezért gyermekeiket írassák magyar tanítási nyelvű iskolákba.
Az MKP aláírásgyűjtési akciót kezdeményez a magyar tanítási nyelvű iskolák megmentése és az önkormányzatok iskolafenntartói jogkörének megtartása érdekében.

Az MKP OT a kollektív bűnösség elvét tartalmazó Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos politikájának visszaigazolásaként, egyfajta elégtételként értékeli Karel Schwarzenberg cseh külügyminiszter-államfőjelölt megnyilatkozását, amely szerint a kollektív bűnösség elvének gyakorlati érvényesítése napjainkban súlyos emberjogi sérelemnek minősül. Az MKP OT emlékeztet arra, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2007-ben, tehát Szlovákia európai uniós tagsága idején erősítette meg határozatában e dekrétumokat, azok sérthetetlenségét és megváltoztathatatlanságát is kimondva. Az országos tanács tagjai ezért is támogatják az Európai Parlament petíciós bizottságának a lépéseit, amelyek a kollektív bűnösség elvére épülő Beneš-dekrétumok megszüntetésére és a szlovákiai jogrendből való kiiktatásukra irányulnak.