A Magyar Közösség Pártja választási programjával elsősorban Dél-Szlovákiát és a szlovákiai magyar választókat szeretné megszólítani, szem előtt tartva az országos jelentőségű kérdéseket is. A program a magyarság megtartó összetevőire irányulva hangsúlyozza, hogy mindazon tényezők, amelyek Dél-Szlovákia felemelkedésének feltételeit jelentik, az egész ország életszínvonalának növekedéséhez járulnak hozzá. A jellegzetesen közösségi igények figyelembevétele természetes velejárója a kisebbségi érdekképviseletnek. Ugyanakkor a program társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi, önkormányzati, egészségügyi és szociális kérdésekkel foglalkozó alfejezetei az állam összes lakosára érvényesek. Annak tudatában, hogy a kisebbségi közösségek minden tekintetben gazdagítják országukat, az MKP programja Szlovákia előrelépését szolgálja. Az MKP a választási programot KÖZÖS AKARAT címmel fogalmazta meg. Az MKP választási programjának megtekintése, illetve letöltése Az MKP választási programnyilatkozatának megtekintése, illetve letöltése  * * * Szlovákiában 2016. március 5-én tartják a parlamenti választást, melyen az MKP a 21-es számmal indul. A Magyar Közösség Pártja 2016. január 12-én tartotta választásiprogram-bemutatóját Komáromban, a Tiszti Pavilon épületében. "A választási programunk négy pillérre épül: az első Szlovákia és Európa jövőjével foglalkozik, a másodikban a gazdaság, a szociálpolitika és az egészségügy kihívásait vettük sorra, a harmadik régióink felzárkóztatásáról szól, a negyedik pedig a magyarság megmaradására összpontosít" - foglalta össze a program fő pontjait Berényi József, az MKP elnöke a programbemutató után. Németh Gabriella, az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke a párt szociális és családpolitikai programpillérének legfőbb jellemzői közül a minimálbér összegének a mindenkori átlagbér 50 százalékára növelését emelte ki, illetve a gyermekvállalás ösztönzésének központi szerepére mutatott rá. Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke a déli régió régen megoldatlan, átlagon felüli munkanélküliségének orvoslása mellett az adókulcsok rendszerének megváltoztatását emelte ki. A kis- és középvállalkozások számára csökkenteni kívánják a társasági adókulcsokat, ugyanakkor családi adókedvezményt is bevezetnének. A.Szabó László oktatási és kulturális alelnök hangsúlyozta, hogy nemzeti önazonosságunk megőrzésének alappillérei az anyanyelvhasználat, az oktatás és a kultúra. Közösségünk fennmaradása, valamint értékeink megtartása és továbbfejlesztése megkívánja, hogy ezeken a területeken az MKP haladéktalanul kiépítse az önigazgatás jogi és intézményi keretrendszerét. Miklós László mezőgazdasági és környezetvédelmi alelnök tájékoztatott arról, hogy a párt programja abból indul ki, hogy a déli régiókban találhatók a legmegfelelőbb természeti feltételek a mezőgazdasági tevékenység folytatásához. Ezt a lehetőséget olyan tevékenységek támogatásával kell kihasználni, amelyek jelentős számú munkaerő-kínálattal járnak. Őry Péter önkormányzati és közigazgatási alelnök elmondta, az MKP egyik prioritása a kerületi önkormányzatok átalakítása. A jelenleg hatályos megyerendszert át kell alakítani, ugyanis az nem a természetes tájegységeken alapul, mindez hatásköri, jogköri és pénzügyi kérdéseket is magával vonz . Forró Krisztián kampányfőnök úgy látja, az MKP-nak jó esélye van a parlamentbe kerülésre, ezt igazolják az elmúlt években a megyei, az európai parlamenti, a köztársaságielnök-választáson és a legutóbbi két helyhatósági választáson elért kiváló eredmények. Részletes tudósítás a komáromi programbemutatóról - itt.