Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke felhívással fordul a magyar közösség tagjaihoz azzal a céllal, hogy támogassák a szlovákiai jogalkotás minőségi javítása érdekében indított kezdeményezést. A támogatók aláírásukkal fejezhetik ki egyetértésüket a kezdeményezéssel, e hét péntekéig, tehát 2015. május 15-éig. A felhívás a részletekkel együtt lejjebb olvasható.

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az MKP és az OKS (Polgári Konzervatív Párt), valamint szlovák és szlovákiai magyar civil szervezetek közös aláírásgyűjtést kezdeményeztek a szlovákiai jogalkotás minőségi feljavítása érdekében. A kezdeményezés célja a jogalkotásról és a törvénytárról szóló, tárcaközi egyeztetésre bocsátott törvényjavaslatban olyan módosításokat elérni, amelyek többek között magyar nyelven is elérhetővé tennék a törvényeket.

További hiányossága a törvényjavaslatnak, hogy a közvélemény bekapcsolódásának szabályait a jogalkotás folyamatában nem törvényi szinten szabályozná, ami annak valódi garanciája lenne. Javasoljuk ezért az ilyen szabályozásbak a törvénybe emelését, mellyel a jogszabályok érvényesíthetősége is javulna a jövőben.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyorsított eljárásban lefolytatott törvényalkotásra szigorúbb szabályok vonatkozzanak, hogy azokkal csak akkor lehessen élni, ha ennek feltételei tényleg fennállnak. A tapasztalatok szerint a gyorsított jogalkotás visszaélésekre ad lehetőséget, ami a jogszabályok minőségét rontja. (Például az állampolgársági „ellentörvény” elfogadására sem lett volna lehetőség ilyen eljárásban, ha a szabályokat komolyan vették volna, valamint a kisebbségi jogi szabályozás számos hibáját is el lehetett volna kerülni, ha a közvélemény bevonásával tényleges szakmai vitára lett volna lehetőség.)

A módosítási javaslatok között szerepel annak a lehetőségnek a megteremtése is, hogy a Törvénytárban a nemzeti kisebbségek nyelvein is közzé lehessen tenni a fontosabb jogszabályok szövegét. Ezt azért tartjuk rendkívül fontosnak, mivel a magyar nyelv tényleges és mindennapi hivatali használatának egyik alapfeltétele, hogy egységes terminológiával megfogalmazott jogszabályszövegek álljanak a hivatalok és a polgárok rendelkezésére. Az előírások tartalmát csak így lehet pontosan megismerni, a hivatali ügyintézés során pedig alkalmazni is.

Amennyiben legalább 500 támogató aláírás összegyűlik, az igazságügyi minisztérium köteles egyezetni a módosítások kezdeményezőivel, amelyen a Magyar Közösség Pártját Őry Péter és Horony Ákos képviseli majd.

Kérem az alábbi linken elérhető honlapon támogassa aláírásával kezdeményezésünket, amit legkésőbb e hét péntekig, azaz május 15-éig tehet meg:

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=812547

Köszönettel és tisztelettel

Berényi József, az MKP elnöke