Jogállás

1. december 2014.

Podľa údajov sčítania obyvateľov v roku 2011 sa počet Maďarov žijúcich na Slovensku značne znížil. Za ostatných dvadsať rokov ich ubudlo 110 tisíc.

20. máj 2015.

Voľba predsedu Najvyššieho kontrolného úradu znova ukázala, že pre rivalitu a malichernosť parlamentnej opozície si môže Robert Fico a Smer robiť s opozíciou, čo len chce. S KDH si premiér už „poradil”.

28. máj 2015.

Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2014 navonok dôkladne analyzuje a opisuje situáciu národnostných menšín na Slovenku, ako aj diania súvisiace s nimi, doplňujúc ich peknými tabuľkami.