Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2014 navonok dôkladne analyzuje a opisuje situáciu národnostných menšín na Slovenku, ako aj diania súvisiace s nimi, doplňujúc ich peknými tabuľkami. Hlavným nedostatkom dokumentu je ale to, čo z neho chýba.

Správa hneď na začiatku vymenúva zmeny v právnych predpisoch, týkajúcich sa menšín, avšak je zaujímavé, že zmeny v zákone o podmienkach výkonu volebného práva, prijaté v NR SR 29. mája 2014, medzi ne nezahrnuli. Pričom práve tieto sú jediné pozitívne zmeny v uplynulom roku, ba až od ostatných volieb, ktoré bezprostredne posilnili používanie jazykov národnostných menšín. Pripomíname, že na návrh Strany maďarskej komunity sa v rámci medzirezortného pripomienkovania dostalo už do návrhov ministerstva vnútra viacero opatrení, ktoré mali za cieľ posilniť používanie jazykov menšín. Išlo o vydanie dvojjazyčných volebných preukazov, o dvojjazyčné písomné informácie vo volebných miestnostiach, nápisy v národnostnom jazyku atď. Dúfame, že dôvodom schválenia správy nebola práve táto nepozornosť zo strany Úradu splnomocnenca vlády SR.

Jednou z hlavných úloh povereného splnomocnenca vlády pre menšiny je, aby, ako poradný orgán vlády, poskytoval vláde rady v oblasti záležitostí a problémov týkajúcich sa národnostných menšín. V správe sú však najskromnejšie popísané práve jestvujúce problémy, a len nepriamo sa dajú vyčítať napríklad z pol vety, ktorá hovorí o tom, že ostatné zasadnutie zmiešanej medzivládnej slovensko-maďarskej komisie bolo prerušené z dôvodu otvorených otázok.

Bez nastolenia skutočných problémov je ťažké navrhnúť ich riešenia, poskytnúť vláde rady v tejto oblasti, a nepodarilo sa to poverenému splnomocnencovi vlády ani teraz, už po tretíkrát.
Viacročná činnosť splnomocnenca vlády potvrdzuje, že zapojenie národnostných menšín do zákonodarstva, čo vyžadujú aj medzinárodné zmluvy, súčasná inštitucionálna štruktúra nie je schopná zabezpečiť. Súčasný systém slúži skôr zametaniu problémov pod koberec, a nie riešeniu nárokov národnostných menšín. Sme presvedčení, že práve návrh samosprávneho inštitucionálneho systému, uvedeného v Koncepcii zachovania a rozvoja maďarskej komunity na Slovensku z dielne SMK, ponúka praktické a systémové riešenia.

Tlačový odbor SMK

Címkék: Jogállás