A megyei hivatal Nyitrán tartotta szakmai konferenciáját a regionális fejlesztés múltjáról és jövőjéről, amelyen jelentős számban vettek részt polgármesterek, szakmabeliek és civil társulások vezetői. A konferencián értékeltük a Regionális Operatív Program (ROP) keretében a 2007-2013 közötti uniós fejlesztési időszakban elért eredményeket Nyitra megye területén.

Az értékelést követően az irányító hatóság, a földművelési és vidékfejlesztési tárca illetékesei mutatták be a 2014-2020 közötti fejlesztési időszak várható Integrált Regionális Operatív Programját (IROP). Annak ellenére, hogy Szlovákia fejlesztési kerete az előző időszakhoz képest 18 százalékkal, mintegy 2 milliárd euróval nő, a regionális fejlesztést szolgáló operatív program forrásai számottevően nem emelkednek. Nagy kár, mert 2020 után szinte biztos, hogy ilyen jellegű uniós forrásokhoz nem jutunk majd. Amit magunk megtermelünk, regionális fejlesztés címén azt használhatjuk majd fel. Amennyiben az elmúlt tíz évben azt érzékeltük, hogy egyre inkább nyílik az olló a fejlődő és a leszakadó régiók között, belegondolni is rossz, mi fog következni 2020 után.

A most kezdődő uniós időszakban a regionális fejlesztésben tehát nem számolhatunk forrásnövekedéssel, ám temérdek újdonsággal kell majd szembenéznünk. A regionális fejlesztés lefektetett alapelvei az integrált megközelítés és a partnerség. A fejlesztések eszközei pedig: az integrált területi beruházások (ITB), a fenntartható városfejlesztés (csupán a megyeszékhelyeket fogja érinteni) és a helyi közösségek által vezérelt gazdaságfejlesztés. Ez utóbbi kivitelezői a LEADER társulások, vagyis a helyi akciócsoportok lesznek, amelyek az előző időszakhoz képest több operatív programban pályázhatnak. A vidékfejlesztési program mellett az IROP-ban, valószínűleg az Emberi Erőforrás Operatív Programban és az Interregben. Az integrált területi beruházások jellemzői a komplex fejlesztések lesznek, ahol az iparfejlesztés, a közútfejlesztés, a közművek fejlesztése és az emberi erőforrások fejlesztése egyszerre lesz jelen. Amennyiben az ITB eredményesen pályázott az egyik operatív programban, akkor a többi programban is eredményesen kell pályáznia, hiszen Brüsszelnek komplex célkitűzésként kell majd elfogadnia az ITB fejlesztési csomagját. Támogatnia kell a csomag minden elemét, célkitűzését.

A megyei önkormányzatoknak hamarosan el kell fogadniuk a megye Integrált Regionális Területfejlesztési Stratégiáját (RIÚS). Ez az előfeltétele annak, hogy a megye területén, a jogosult érdeklődők regionális fejlesztésekre pályázhassanak. Az oktatásügyi infrastruktúra terén immár alapiskolák épület felújítására nem pályázhatnak a települések, csupán az óvodák épület felújítására. Ebbe a programba került az egészségügyi infrastruktúra, kiemelt csomagként kezelik az új általános egészségügyi központok építését. Ám az is elhangzott a konferencián, hogy a szolgáltatók, az orvosok részéről gyér érdeklődés mutatkozik az új központok iránt. A régiók kulturális potenciáljának növelése céljából széles kerettel rendelkezhet a kreatív kultúripar fejlesztése, ezen belül a munkahelyteremtés. Ide kerül továbbá a környezetvédelem egy része, amely a településeket, a megyéket közvetlenül érinti. Ilyen az ivóvízhálózatok és a szennyvízcsatornák építése. A települések központjának átépítésénél, korszerűsítésénél innovatív, energiatakarékossági elemeket kell majd felhasználni.

A közútfejlesztés alapvetően átalakul. Az MKP Gazdasági Tanácsában korábban azt javasoltuk, hogy az IROP rendszerében e területnek kell a legszélesebb pénzügyi kerettel rendelkeznie, máskülönben 5 – 10 éven belül nem lesz min közlekednünk. Figyelmeztettünk, hogy a II. és III. osztályú megyei közutak mellett a helyi, települési utak felújítására is gondolni kell. Ez utóbbi javaslatot elfogadta Nyitra megye képviselő-testületének régiófejlesztési bizottsága, a bizottság határozatát sarkalatos módosító javaslatként továbbítottuk a földművelési és vidékfejlesztési tárcának. Sajnos sem az előbbi, sem az utóbbi javaslatunkat nem szívlelte meg a program irányító hatósága. Mivel kevés forrás áll majd rendelkezésre a közútfejlesztésre (nagy hiba!), nem marad forrás a helyi utak rendbetételére. Fontos változás, hogy az IROP-ból immár csupán olyan megyei utak lesznek felújítva, amelyek a felsőbb rendű utakhoz kapcsolódnak és több célt szolgálnak, például az oktatásügyi, egészségügyi, szociális, ipari vagy más hatáskörök kiszolgálását szolgálja.

Komoly forrásokkal rendelkezik majd a tömegközlekedés. A következő területek lesznek a jövőben kiemelve: kerékpárutak, városszéli parkolóhelyek, autóbusz és vasúti megállóhelyek, tájékoztató rendszerek. A szociális ellátás terén folytatódni fog az eddigi folyamat, a központosított szociális intézmények leépítése, a helyben történő ellátás előtérbe helyezése. Emellett alapvető követelmény lesz a bölcsődék számának jelentős növelése, elsősorban a városokban.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője