A megyei hivatal Nyitrán tartotta meg a regionális fejlesztés múltjáról és jövőjéről szóló szakmai konferenciáját, amelyen jelentős számban vettek részt polgármesterek, szakmabeliek és a civil társulások vezetői. A találkozón értékelték a Regionális Operatív Program (ROP) keretében a 2007-2013 közötti uniós fejlesztési időszakban elért eredményeket Nyitra megye területén. Ezt követően az irányító hatóság, a földművelési és vidékfejlesztési tárca illetékesei mutatták be az Integrált Regionális Operatív Program (IROP) 2014-2020 közötti fejlesztési időszakra várható struktúráját, keretét.

A Szlovákia Nemzeti Fejlesztési Tervében (2007-2013 időszak) szereplő 11 operatív program közül a legtöbb forrással a Közlekedés Operatív Program rendelkezett, ezt követte a Környezetvédelem Operatív Program, harmadik helyen pedig a Regionális Operatív Program szerepelt 1,8 milliárd eurónyi kerettel. A ROP forrásainak felhasználását illetően Nyitra megye a legjobbak közé tartozik (az uniós időszak utolsó hónapjaiban jól hajrázott), 2014 végéig a rendelkezésére álló források 78 százalékát tudta felhasználni. A megye területén a ROP pályázati felhívásaira 2741 pályázatot nyújtottak be. Ezekből 987 lett eredményes, vagyis a pályázatok 36 százaléka. A program keretében a megye területén eddig összesen 467 millió eurónyi uniós forrást használtak fel.

A területi elosztását illetően érdemes megvizsgálnunk az egyes célterületek szerinti forrásfelhasználást. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Nyitra megyében aránylag kiegyensúlyozottan zajlott le, hiszen az óvodák és alapiskolák tekintetében a megvalósult beruházások száma és kerete a járások lélekszámának arányát követte (1. sz. ábra). A középiskolák terén járásonként egy beruházás valósult meg, ez alól kivétel csupán az Érsekújvári járás, ahol három beruházás valósult meg, valamint a Komáromi járás, ahol egy sem (2. sz. ábra). A szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése hangsúlyosan a megye déli járásaiban zajlott le, hiszen a Lévai járásban hét beruházás valósult meg, az Érsekújvári járásban három, míg a többi járásban egy vagy két beruházásra került sor (3.sz. ábra). A régiók kulturális potenciáljának megerősítése alapvetően Nyitra megye nyugati részére koncentrált, hiszen az észak-déli tengelytől keletre csupán egy beruházás történt, Léván. Ezzel szemben a megye nyugati térfelén kilenc beruházás, ebből kettő a megye déli részében (4. sz. ábra). A közösségi mentőszolgálatok fejlesztése terén főleg tűzoltó állomások épültek fel vagy újultak meg, számuk a megye területén 26. Ennek fele a megye déli részében épült fel. A települések központjának felújítása nagyon népszerű intézkedés volt Nyitra megyében. Sűrűn valósult meg a megye északi részében, a Vágsellyei járásban, valamint az Érsekújvári járás északi részén. Gyéren a Komáromi járásban, a párkányi körzetben, míg az ipolysági körzetben egyáltalán nem (5. sz. ábra). A II. és III. osztályú közutak fejlesztése hangsúlyosan a Nagytapolcsányi járásban, a Nyitrai járásban valamint az Ipoly mentén valósult meg. A megye többi régiójában elvétve (6. sz. ábra). Lesz még lehetőség a bővítésre, hiszen a 2007-2013 közötti uniós fejlesztési időszak végéig, azaz 2015 őszéig még megvalósulhat 25 km hosszúságú közút burkolat felújítása a Nyitrai járásban, 28 km hosszúságú közút burkolat felújítása Nagytapolcsányi járásban, 19 kilométernyi burkolat felújítás az érsekújvári és komáromi járásokban, valamint 13 km hosszúságban a Lévai járásban, illetve a földcsuszamlás által megrongált út helyreállítása Érsekújvár és Léva járások területén 17 km hosszúságban.

Mindent összegezve, a ROP forrásfelhasználása több célkitűzésben kiegyensúlyozott volt Nyitra megyében. Kivételt képeznek a következők: a szociális infrastruktúra fejlesztése többségében a megye déli részében valósult meg, a megyei közutak fejlesztése a megye északi részében, a települések központjának fejlesztése a megye északi részében, illetve a déli járások északi részében valósult meg.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője

nm1 nm2 nm3 nm4 nm5 nm6