A Nyitra Megyei Önkormányzat tizenkettedik képviselő-testületi ülésén az ógyallai Magnólia Nyugdíjasotthon számára 20 ezer eurós támogatást szavaztunk meg a tűzvész okozta károk enyhítésére és a leégett épületszárny helyreállítására.

A Párkányi Rendelőintézet sikeres pályázatával 823 ezer euró összegben nyert el európai uniós támogatást épület-felújításra, orvosi és diagnosztikai eszközök beszerzésére. A képviselő-testületben megszavaztuk az intézmény fenntartójának társfinanszírozását a beruházás sikeres végrehajtásához, 41166 euró összegben.

Szigeti László javaslatára a testület elfogadta az általános érvényű rendelet módosítását a megye területén működő középiskolák első osztályainak számát illetően, melynek értelmében az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium a 2015/16-os tanulmányi évben mégiscsak két első osztályt nyithat.

A most kezdődő uniós fejlesztési időszak kezdetén a képviselő-testület szeretné felkarolni a régiófejlesztési ügynökségeket, amelyek berkeiben komoly tudásbázis és tapasztalat gyülemlett fel. A megyei hivatallal szemben úgy gondoljuk, hogy a megye érdekét szolgálja, ha az uniós pályázatok elkészítésénél továbbra is megfelelő szakmai színvonalon tudják szolgálni a helyi önkormányzatokat, civil társulásokat és vállalkozókat. Emiatt a hivatal idevágó anyagát, határozati javaslatát levettük a napirendről és javasoltuk, hogy azt előbb vitassák meg az illetékes szakmai bizottságok, valamint a megyei tanács.

A megyei önkormányzat elfogadta a feleslegessé vált megyei ingatlanok eladásának meghirdetését. Hamarosan megyei ingatlanok kerülnek értékesítésre a Komáromi járásból. Konkrétan komáromi, őrsújfalusi és karvai ingatlanokat érint a határozat. Bővebb tájékoztatás a megye honlapján található:  www.unsk.sk

A Nyitra Megyei Önkormányzat Pest megyével együtt európai területi társulás létrehozását kezdeményezte. A tervek szerint az alapító tagok mellé később csatlakozna Budapest megyei jogú főváros, valamint Nyitra, Léva városa, illetve más települések. A megyei képviselő-testület a vonatkozó határozatot egyöntetűen megszavazta. Érdekességképpen, mivel az Ipoly alsó folyása Nyitra megyét és Pest megyét köti össze, a frigynek éppen az Ipoly-hidak miatt lehet komoly jelentősége.

Mivel az elmúlt héten az Ipoly-hidakról kósza hírek jelentek meg az országos sajtóban, interpellációval fordultam a megye elnökéhez. A témában a 2013 novembere óta tartó választási időszakban a megyei képviselő-testület eddig semmilyen határozatot nem fogadott el. Emiatt arra kértem a megye elnökét, hogy a következő testületi ülésen számoljon be, milyen konkrét lépéseket tett ő, illetve a megyei hivatal az Ipoly-hidak újjáépítése érdekében. Az országos médiában ugyanis arról értekezett a megye sajtótitkára, hogy az Ipoly-hidak ügye a magyarországi partner tétlensége miatt nem mozdult előre.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője