A szlovákiai magyarság kultúrájának műveléséhez kevés a forrás, nem sok pályázati lehetőség áll rendelkezésre. Ezért ezek nagy fontossággal bírnak. Az idén azonban – nem először - a kormányhivatal nemzetiségi kultúrára szánt támogatásai jelentős mértékben késlekednek. Sok szervezet, kulturális intézmény működését nehezíti, vagy épp lehetetleníti el ez az áldatlan állapot. Nem egy olyan rendezvény, fesztivál zajlott le már akár hónapokkal ezelőtt is, melynek anyagi hátterét ez a pályázat biztosította volna, s a szervezők hitelből- ígéretből finanszírozták azokat. A törvény módosítása, amely az eddig is túlbürokratizált pályázatot még nehézkesebbé tette, lassítja a szerződések megkötését. Azonban kérdés, miért nem érkeznek meg azok a támogatások sem időben, amelyekre a szerződéseket már aláírták? A Magyar Közösség Pártja úgy gondolja, a nemzetiségi kultúra ilyen módú támogatása, amely egyébként is kicsi kulturális életünk igényeihez képest, aggodalmat és bizonytalanságot kelt. A helyzet azért is kérdéseket vet fel, mert a kisebbségi kormánybiztost az a Most-Híd párt nominálta, amely folyamatosan a nemzeti közösségek kultúrája körülményeinek javítását hangoztatja célként és eredményként egyaránt. Elvárjuk, hogy a kormányhivatalban mihamarabb jöjjön létre a megoldás, hogy kulturális egyesületeink, intézményeink legalább az év hátralévő részében nyugodt feltételek mellett szervezhessék a meghirdetett alkalmaikat, és valósíthassák meg a pályázatban megfogalmazott céljaikat.

Kiss Beáta,
az MKP kulturális és oktatási alelnöke