Megtartotta tizedik képviselőtestületi ülését a Nyitra Megyei Önkormányzat. Tudomásul vette a lévai és a nagytapolcsányi kórházakat üzemeltető közhasznú társaság beszámolóját a gazdasági eredményekről és a kórházak statisztikai mutatóiról. Miközben egy másik napirendi pontban éles vita bontakozott ki a csődeljárás alatt álló Nagytapolcsányi Kórház Közhasznú Társaságról. Felszólalt a nagytapolcsányi kórház egyik főorvosa is, aki aktuális látleletet adott a kórházban uralkodó állapotokról.

A megyei önkormányzat elfogadta a megye új vagyongazdálkodási rendeletét, miközben elutasította módosító indítványomat, amely motiválta volna a megyei vagyon kezelőit a rájuk bízott vagyon megfelelő kezelésére és a feleslegessé vált vagyon eladásából származó bevételek maximalizálására úgy, hogy az eladásból származó bevételek egy része a kezelőt illetné meg. A megyei képviselők elutasították Gyarmati Tihamérnak, a vagyongazdálkodási bizottság elnökének módosító indítványát is, aki javaslatával a megyei vagyonnal való rendelkezés és átruházás határértékeit csökkentette volna, szemben a megyei hivatal által javasolt határérték-növekménnyel, megtartva ezzel a megyei képviselőtestület hatásköreit a vagyongazdálkodás területén. Ezzel szemben a hivatal javaslatára az új rendelet, amely elfogadásra került, a képviselőtestület kárára erősíti meg jelentősen a megye elnökének hatásköreit. A megyei önkormányzatban elfogadtuk Párkány város kérvényét egy telek eladására, amelyet a jövőben Párkány város távhő-gazdálkodási vállalata hasznosítana. Komáromban a megyei testület döntése értelmében az érintett lakosok kérvénye alapján a lakásszövetkezet részére eladásra kerültek a kórház tőszomszédságában található garázsok alatti telkek.

Nyitra Megye Önkormányzata elfogadta a megye területén tevékenykedő Leader társulások támogatásáról szóló általános érvényű rendeletét. A rendelethez vonatkozó beterjesztés is elfogadásra került, amelyben Nyitra megye részletesen meghatározza, hogy a megyei támogatás milyen intézkedésekre és célkitűzésekre pályázható meg. Ezek összhangban vannak a vidékfejlesztési programmal csakúgy, mint a megye vidékfejlesztési stratégiájával és Nyitra megye Gazdasági és Társadalmi Fejlődésének Programjával. A négy intézkedés a következő: települések felújítása, a vidéki társadalom fejlődése és a hagyományok ápolása, a helyi akciócsoportok fenntartása, a közösségi-vállalkozási partnerségről (PPP) szóló pályázatok támogatása.

Mivel a KDH-val közösen támogatott módosítás arról, hogy a megye eredeti hatásköreibe tartozó és a megyei költségvetésből támogatott középfokú oktatási intézmények (étkezdék, kollégiumok, művészeti iskolák, nyelviskolák…) esetében a magán- és egyházi intézmények diákjai után járó fejpénz megegyező legyen az állami vagy megyei iskolák diákjai fejpénzével (nem csupán a törvényes minimum, az állami és megyei intézmények diákjai fejpénzének 88 százaléka), nem lett elfogadva, a végső szavazásnál nem támogathattuk meg a megye ilyen oktatási intézmények támogatásáról szóló általános érvényű rendeletét. Ezzel a rendelet javaslata elbukott, az ismétlés előtt kívánatos, hogy a nagyobbik koalíciós párt a rendelet mielőbbi elfogadása végett tárgyalásokat kezdeményezzen a KDH-val és az MKP képviselőcsoportjával a fenti módosításról.

A nyitrai Öreg Színház igazgatója befejezte tevékenységét, utódja kiválasztására öt-tagú választási bizottságot fogadott el a megyei önkormányzat, amelyben egyetlen szakember foglal helyet: Tóth Tibor, a komáromi Jókai Színház igazgatója, aki az MKP képviselőcsoportja javaslatára került a választási bizottságba.

A megyei önkormányzat megvitatta az OTP bank peren kívüli megegyezésről szóló javaslatát. A vitát követően a javaslatot elutasította, továbbra is kitart a bírósági perek folytatása mellett.

A képviselőtestület megvitatta a megyei hivatal beterjesztését arról, hogy meg kellene szüntetetni a szerződés alapján fennálló partneri kapcsolatot a megye területén tevékenykedő régiófejlesztési ügynökségekkel. A képviselőtestület a beterjesztéssel ellentétes határozatot fogadott el, melyben kitart a partneri viszony mellett, és arra kötelezte a megyei hivatalt, hogy a soron következő, januári képviselőtestületi ülésre nyújtsa be stratégiáját a partneri viszony fenntartásáról, tartalmáról és a támogatások összegéről.

A megyei önkormányzat tudomásul vette a megyei hivatal tájékoztatását egy új, nagy régiós európai területi társulás (EGTC) létrehozásáról, Nyitra megye kezdeményezésére. Partnerei Pest Megye Önkormányzata, Budapest megyei jogú főváros, Vác, Nyitra és Léva önkormányzatai lennének. Mindezek érdekessége, hogy tavasszal Nyitra megye kezdeményezte a frigyet, Pest megye határozatot fogadott el nyáron a belépésről, Nyitra megyének pedig decemberben csupán egy tájékoztatásra futotta. Kérdéses, hogy a megyei hivatal szándéka megalapozott, vagy csupán taktikázásról van szó. Nyitra megye képviselőtestülete tudomásul vette a megyei hivatal elképzelését a megyei kommunikációs stratégiáról. Ebben az MKP képviselőcsoportja kitart követelése mellett, hogy a tájékoztató anyagok, médiák vegyék figyelembe a megye lakosságának összetételét, azaz kétnyelvűek, szlovák és magyar nyelvűek legyenek.

Farkas Iván, az MKP Nyitra megyei képviselőcsoportjának elnöke