A múlt hét folyamán több, az ország közoktatását pozitívan érintő hírre kaphattuk fel a fejünket. Sajnos ezzel ellentétben az, ami a Nyitra Megyei Önkormányzat múlt heti plenáris ülésén történt, véletlenül sem pozitív hír.

Az ide vonatkozó jogszabályok értelmében minden év október 31-éig a megyei önkormányzatok általános érvényű rendeletben határozzák meg a következő iskolaévre (2015/2016) engedélyezett első osztályok számát a megye területén működő valamennyi középiskola számára, beleértve az egyházi és magánfenntartású intézményeket is. Az általános érvényű rendelet megalkotása folyamatának a szakképzésről szóló törvény értelmében részese a megyeelnök tanácsadó testülete, az ún. Kerületi Szakképzési Tanács, amely határozatban véleményezi az anyagot. Az általános érvényű rendelet megyei oktatási bizottságban való megtárgyalása előtt az eredeti javaslathoz képest a Kerületi Szakképzési Tanács egyetlen esetben módosítást javasolt, s az adott iskola számára beterjesztett 3 új első osztály megnyitása helyett egyet sem javasolt. A szóbeli indoklás lényege az volt, hogy a a Hidaskürti Magán Szakközépiskola Bátorkeszire kihelyezett tagozata nem teljesítette a törvényes feltételeket további működéséhez, s ezért nem nyithat új osztályokat. Mint később megtudtuk, az oktatási bizottság téves információk alapján döntött, s értett egyet a Kerületi Szakképzési Tanács javaslatával - menet közben ugyanis kiderült, hogy az érintett iskola jogszerűen működik.

A megyei oktatási bizottság következő ülésén, valamint a múlt heti plenáris ülésen képviselőtársaimmal közösen próbáltuk kezelni a kialakult helyzetet. Tévedés ne essék, nem a magániskolák ügyvédjeként harcolok az igazságért, de úgy gondolom, hogy a szabad iskolaválasztás elve, az intézményi sokszínűség, az anyanyelvi oktatáshoz való jog még mindig érvényesek, vagy érvényesek kellene, hogy legyenek Nyitra megyében is. Nem mindegy számunkra, hogy három osztállyal több vagy kevesebb magyar középiskolai osztály nyílik az ország legmagyarabb megyéjében. Észbontó, hogy egy rossz törvény szerencsétlen alkalmazása miatt egy konkrét iskola 3 osztály helyett egyet sem nyithatna.

A közoktatás pluralitása van veszélyben. Mivel az említett általános érvényű rendelet elfogadásához a testület három ötödös többsége szükséges, s a Smer-KDH koalíció több képviselője hiányzott, ezért a megyei közgyűlés nem fogadta el a jövő iskolaévben nyitandó első osztályok számával kapcsolatos rendeletét. Folytatás, rendkívüli képviselőtestületi ülés formájában 27-én, azaz hétfőn következett. Mivel az MKP-frakció módosító javaslatai a többség számára elfogadhatatlanok voltak, s a rendelet elfogadásához a hatalmon lévő koalíciónak nem volt elegendő szavazata, a megyei közgyűlés elnöke berekesztette a hétfői rendkívüli tanácskozást. Harmadjára október 31-én, pénteken újabb rendkívüli ülés keretén belül próbálkozik majd a Smer-KDH többség lenyomni a torkunkon a magyar középiskoláinkat diszkrimináló rendeletet. Bízunk benne, hogy újra sikertelenül.

Szigeti László, Nyitra megyei képviselő

(Megjelent az Új Szó Lövészárok c. rovatában 2014. október 29-én)