A Magyar Közösség Pártja I. Országos Kongresszusának küldöttei üdvözlik, hogy a Szlovák Köztársaság és Magyarország kormányai között folyamatos politikai és szakmai párbeszéd alakult ki, amelynek eredményeként számos kölcsönösen előnyös megállapodás született. A küldöttek kifejezik reményüket, hogy a tárgyalássorozat olyan bizalmi légkört teremt a két ország politikai reprezentációja között, amely lehetővé teszi a közeljövőben az évek óta nyitott kérdések rendezését, valamint a két országban élő nemzeti közösségek gondjainak megoldását is. Mindenekelőtt a kettős állampolgárság kérdését, a Selye János Egyetem státusának megőrzését, a nyelvi egyenjogúság elérését azon régiókban, ahol nemzeti közösségek is élnek, és a kollektív bűnösség elvének eltörlését a szlovák jogrendből.

Az MKP I. Országos Kongresszusának küldöttei a szlovák kormány válságkezelő intézkedéseit ellentétesnek tartják a kormányprogramba foglalt célokkal: elsősorban a vállalkozói környezet javításával, a régiók közti különbségek felszámolásával és a munkahelyteremtő beruházások támogatásával.
A küldöttek nem értenek egyet azzal, hogy a kormány és parlamenti többsége
- megszüntette az egységes adókulcs-rendszert, a szükségesnél nagyobb mértékű adókat vet ki a jogi személyekre, az ellehetetlenítés szintjén terheli a kis- és közepes vállalkozásokat, illetve az öngondoskodó természetes személyeket az adó és járulékok növelésével.
- a Munkatörvénykönyv módosításával nehézkessé tette a munkáltatók és a munkavállalók közti egyeztetést, amivel korlátozta a foglalkoztatás rugalmas fejlődését, illetve a vállalkozók munkahelyteremtő szándékát és lehetőségét.
- nem tud olyan intézkedéseket hozni, amelyek hatékonyan elősegítenék a hazai gazdák versenyképességét és a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatását, nem képes a mezőgazdasági támogatásokat a szomszédos országok szintjére emelni. Nem támogatja elégségesen az elmaradt régiók környezetvédelmi beruházásait, sem a természeti értékek vidéki turizmus céljából való kihasználását. Ezek a fejlesztések lényegesen mérsékelhetnék Dél-Szlovákia nyomasztó munkanélküliségét.

Az MKP I. Országos Kongresszusának küldöttei támogatják az oktatásügyben dolgozók jogos követeléseit, elsősorban az ágazat költségvetési forrásainak az EU országai szintjére való emelését, a pedagógusok társadalmi és erkölcsi megbecsülésének javítását, valamint az oktatásügyben dolgozók bérének emelését. Érthető döntésnek tartják, hogy a szakszervezetek visszautasították a kabinet béremeléssel kapcsolatos javaslatát, amely alapvetően az iskolafenntartó települési és megyei önkormányzatok terheit növelné.
Elfogadhatatlan a kormánynak az alsó tagozatos kisiskolák megszüntetését szorgalmazó javaslata. A közgyűlés küldöttei szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyermek lakhelyén működő anyanyelvű iskolában sajátítsa el az írás, olvasás és számolás alapjait.
A közgyűlés a közelgő iskolai beiratkozások kapcsán kéréssel fordul a magyar nemzetiségű szülőkhöz, hogy bátran éljenek jogaikkal és gyermeküket írassák magyar tanítási nyelvű óvodába és iskolába.

Az országos közgyűlés küldöttei csalódással állapítják meg, és szakmailag elhibázottnak tartják, hogy a kormány és a parlament a közigazgatási reformot az államigazgatási és önkormányzati jog- és hatáskörök megosztásának átvilágítása, valamint az egyes feladatok értékének meghatározása nélkül kezdte meg. A küldöttek szorgalmazzák, hogy a reform folytatására csak az összehasonlító elemzés elvégzése után kerüljön sor, hogy költségtakarékos, de hatékony közszolgáltatást kapjanak a polgárok az államtól és az önkormányzatoktól.

A kongresszus küldöttei kifejezték azon reményüket, hogy a holnapi romániai parlamenti választások erős magyar képviseletet eredményeznek a törvényhozásban.

Kürt, 2012. december 8.