„Biztonságos asszonyházak – küldetésük és a gyakorlat”

Meggyőződésem, hogy a nőkkel szeben elkövetett erőszak elleni harcnak minél előbb prioritássá kell válnia a szlovák társadalom életében. Mint a legutóbbi felmérésekből megtudhattuk, Szlovákiában minden 5. nő volt már áldozata az erőszak valamilyen formájának, minden 5. nő sérelmére követtek már el erőszakos cselekményt. Természetesen itt nem csak a fizikai bántalmazásra gondolok, hanem a lelki, pszichikai bántalmazás különféle formáira.

Azzal a nem titkolt céllal, hogy felhívjuk a figyelmet a családon belüli erőszak áldozataira (akik a nőkön kívül gyakran kisgyerekek) és a nekik nyújtandó gyors segítség szükségességére, szerveztük meg a megyei hivatalban 2015. március 11-én a „Biztonságos asszonyházak – küldetésük és a gyakorlat” c. konferenciát, amely nagy érdeklődésnek örvendett. Szakmai előadóink az Európai Unió Emberjogi Bíróságának szlovákiai képviselője, a Szlovák Nemzeti Jogsegélyvonal vezetője, a Szlovák Rendőr Akadémia képviselője, Pozsony-megye szociális osztályának igazgatója és több polgári társulás volt, amelyek a családon belüli erőszak áldozatainak nyújtanak segítséget.

A nők sérelmére elkövetett erőszakos cselekvések elleni harc nemzeti akcióterve előírja a megyei önkormányzatoknak egy regionális akcióterv kidolgozását, amely az adott régió szükségleteit figyelembe véve igyekszik segíteni azoknak a nőknek, akik áldozatai voltak az ellenük elkövetett erőszaknak. A 8 megyei önkormányzat közül Pozsony megye elsőként dolgozta ki a 2011-2013-as évre szóló regionális akciótervet, és elsőként fogadta el a már második, a 2014-2017-re szóló akciótervet is.

A munkacsoport tagjai voltak a helyi önkormányzatok képviselői, a rendőrség és a munka, szociális és családügyi minisztérium megbízott alkalmazottai, azoknak a nonprofit szervezetnek a képviselői, akik az adott problémakörrel foglalkoznak, mint pl. a Szlovákiai Nőszövetség, a Szlovák - Cseh Női Alap, polgári társulások, amelyek a nők ellen elkövetett erőszak áldozatainak nyújtanak segítséget.

Pozsony megye Családon belüli erőszak megelőzésére és következményeinek felszámolására irányuló 2014-2017-es akcióterve a büntető törvénykönyvből, a polgári perrendtartásból, statisztikai adatokból, felmérésekből indul ki. Magában foglalja a nőknek nyújtandó segítség különféle formáit és a megelőzést, a monitorozás lehetőségeit és az elkövetőkkel való terápiái lehetőségeket is.

A nők elleni erőszak megelőzésére és visszaszorítására a munkacsoport elfogadta azt az alapelvet, hogy az elsődleges, másodlagos és harmadlagos megelőzés kínálta lehetőségeken belül próbáljuk meg elérni azt a célt, amely hosszú távon a lehető legsikeresebb lehet a megye területén.

Pozsony-megye 2014-2017-es akcióterve ismételten NULLA TOLERANCIÁT hirdetett a nők elleni erőszaknak. Legfontosabb aktivitásaink közé tartozik az elsődleges megelőzés keretén belül Pozsony megye, a Szlovákiai Nőszövetség PT, a Veszélyeztetett gyermekek megsegítése PT, a Szivárvány PT, az Élet Kapuja PT, valamint a Munka, Szociális és Családügyi Hivatal közös szervezésében szakmai fórumokat tartani a megelőzésre és a visszaszorításra fókuszálva. Folytatni fogjuk az együttműködést a szakorvosokkal, általános és gyermekorvosokkal, akik elsőként hívhatják fel az illetékesek figyelmét arra, ha családon belüli erőszak gyanúja áll fenn. Továbbra is számítunk a házi ápoló ügynökségek, egészségügyi nővérek és szülész asszisztensek, ápolók együttműködésére is. Pozsony megye 2014-2017 között is anyagilag támogatni fogja azokat az intézményeket, amelyek a nők elleni erőszak áldozatainak nyújtanak segítséget. Folytatjuk a szociális munkások számára a kommunikációs készségfejlesztő továbbképzést, hogy megfelelően tudjanak a bántalmazott nőkkel kontaktust teremteni, megfelelő szakmai szinten tudjanak kommunikálni. Továbbra is számítunk az önkormányzatokra, amelyek eddig is biztosították a rászoruló bántalmazott nőknek az egyszeri anyagi támogatást. Az egyik legfontosabb feladat azonban a bántalmazott nők lakásproblémájának megoldása. A megyei önkormányzat 2015 nyarától a Norvég Alapok támogatásával biztonságos lakhatást nyújt 6 család, illetve 10 egyedülálló bántalmazott nő részére, valamint egy másik ingatlanban 12 lakást, illetve 30 egyedülálló bántalmazott nő számára lakhatást. Ez a projekt, amelyben a Szivárvány PT és az Élet Kapuja polgári társulással közösen igyekszünk segíteni a bántalmazott nőknek és családjuknak, Pozsony-megyében az egyedüli lesz, amely kizárólag ezt a célcsoportot hivatott segíteni.

Nem utolsó sorban a regionális akciótervnek köszönhetően a médiák segítségével elértük, hogy erről a problémáról végre nyíltan és minél többet beszélünk, amit nagy előrelépésnek tartok. Ugyanis hajlamosak vagyunk a problémákról nem beszélni, és úgy véljük, ha nem beszélünk róluk, akkor nem is léteznek. Pedig ez nem így van. Változtatni kell a sztereotípiákon és a berögződéseken, meg kell akadályozni, hogy a gyerekek rossz példákon szocializálódjanak, és el kell érni, hogy a felnövekvő generáció elutasítsa az erőszak minden fajtáját, de különösen a nők és a gyermekek ellen elkövetett erőszakot. A konferencia iránt nagy érdeklődést tanúsított a szlovák média is, a sajtótájékoztatón a TA3 és több regionális tévécsatorna, valamint több rádió munkatársa is részt vett.

A családon belüli erőszak áldozatai számára ingyenes segélykérő vonal működik. Az INGYENES hívószám: 0800 212 212

Németh Gabriella,
az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke