Novela zákona o sociálnych službách z dielne rezortu práce je nejednoznačná a v praxi spôsobí zmätok. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedla podpredsedníčka pre sociálne veci, rodinu a zdravotníctvo Strany maďarskej komunity (SMK) Gabriella Németh. "Máme na stole novelu zákona o sociálnych službách, ktorá bola šitá horúcou ihlou, je nejednoznačná, nedôsledná a pri zavádzaní do praxe bude spôsobovať zmätok," skonštatovala Németh.

Cieľom novely zákona je podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života. Po novom by mali byť detské jasle zadefinované ako sociálna služba. "Na rozdiel od dnes často praktizovaných ad hoc riešení je potrebné rodinám pomôcť tak, aby štát vytvoril garantovanú financovanú aj rozšírenú sieť jaslí a materských škôl, aby rodičia mali zabezpečenú adekvátnu starostlivosť o svoje deti," priblížila Németh s tým, že strana bola menej nadšená, keď sa dozvedela, že tieto zmeny sa uskutočnia v rámci novely zákona o sociálnych službách, pričom táto oblasť podľa nej spadá pod rezort zdravotníctva. "Chystá sa novelizácia zákona, kde veľká novela o financovaní sociálnych služieb sa zase odkladá až na rok 2017 a nebude urobená súčasne s týmto návrhom novely, aj keď poskytovatelia sociálnych služieb sa toho dožadujú už dlhú dobu," upozornila Németh.

Tiež je presvedčená, že aktuálna novela nerieši systémovo financovanie sociálnych služieb a neprináša dlhodobé riešenia. "Do novely by mali byť zapracované príspevky aj sociálne odkázaným občanom. Predpokladám, že ministerstvo s tým nebude mať problém, nakoľko o viaczdrojovom financovaní už v ostatnom volebnom období sa viedli rokovania so všetkými aktérmi, ktorí majú čo hovoriť do oblasti financovania sociálnych služieb," presvedčená je Németh.

Pri službách starostlivosti o deti by podľa SMK mali byť v novele lepšie zadefinované podmienky. "Chýbajú kontrolné mechanizmy, časový rozsah v hodinách na deň, kedy sa takáto starostlivosť napríklad pri pomoci pri osobnej starostlivosti môže poskytovať, ďalej nám chýba povinnosť takto zriadených zariadení informovať príslušné orgány o dôvodoch, pre ktoré nemôžu rodičia sami zabezpečovať takúto službu svojim deťom," dodala Németh.

TASR