Republiková rada Strany maďarskej komunity považuje za dôležité, aby petíciu spustenú SMK 1. októbra 2015 o prijímaní migrantov a o záväznosti výsledkov miestnych referend podpísalo čo najviac občanov. Skutočnosť, že nedávno rozbehli podobnú petíciu aj v Maďarsku, potvrdzuje, správnosť našej iniciatívy, a potvrdzuje, že odmietnutie systému migračných kvót je pre ľudí naďalej aktuálnou témou. Najväčšia výzva týchto dní, aktuálna migrácia modernej doby poukázala na najslabší bod európskej politiky. Na to, že žiadna politika nemôže byť úspešná, ktorá nie je založená na vôli, záujmoch a názoroch voličov. Zber podpisov SMK smeruje aj k tomu, aby dosiahla uplatnenie vôle ľudu, ak je prejavená v miestnom referende. Naším cieľom je, aby sa dosiahlo povinné akceptovanie výsledkov miestnych referend.

RR SMK schválila kandidátov SMK. Medzi 150-imi kandidátmi na listine sú okrem členov strany a predstaviteľov VIA NOVA ICS aj nezávislí kandidáti, predovšetkým predstavitelia civilného života aj oblasti športu. Týmto krokom potvrdzuje SMK svoju otvorenosť voči všetkým vrstvám spoločnosti, a mieni svoje volebné ambície dovŕšiť spoločne s nezávislými kandidátmi. Kandidačná listina spája mladistvý elán a ambície s rozvážnosťou a skúsenosťami. Na kandidačnej listine SMK sú takí kandidáti, ktorí sú schopní svojimi vedomosťami a schopnosťami zastupovať a obhajovať záujmy voličov, svojím zodpovedným prístupom sú ochotní a schopní konať aj za pozdvihnutie našej menšiny. Lídrom strany je József Berényi, predseda SMK. SMK mieni v parlamente spolupracovať s takými stranami, ktoré sú za zmenu vlády Smer-u. RR SMK potvrdzuje: nemáme v úmysle vládnuť spolu so Smer-om.

Republiková rada schválila aj volebný program SMK pre nastávajúce volebné obdobie, ktorého tézy vyplývajú predovšetkým z dlhodobého programu strany, z Plánu Gábora Barossa, ako aj z dokumentu Koncepcia zachovania a rozvoja maďarskej komunity na Slovensku. Strana maďarskej komunity chce svojím programom osloviť predovšetkým južné Slovensko a maďarských voličov na Slovensku, samozrejme, má pred očami aj otázky celoštátneho významu. Jej volebný program, orientujúci sa na zachovanie maďarskej komunity na Slovensku, zdôrazňuje, že všetky činitele, ktoré slúžia k pozdvihnutiu južného Slovenska, prispievajú k zvýšeniu životnej úrovne celej krajiny. Zastupovať špecifické komunitné otázky je v prípade menšinovej politickej strany samozrejmosťou. Zároveň však oblasť ekonomiky, ochrany životného prostredia, samosprávy, zdravotníctva a sociálnych otázok v programe SMK sa vzťahuje na všetkých občanov Slovenska. S vedomím, že menšinové komunity vo všetkých ohľadoch obohacujú krajinu, v ktorej žijú, program SMK slúži napredovaniu Slovenska.