A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa fontosnak tartja, hogy minél több polgár írja alá a párt által 2015. október 1-jén, a migránsok befogadásával és a helyi népszavazások eredményének kötelező érvényűvé tételével kapcsolatban indított petíciót. Az a tény, hogy Magyarországon is hasonló aláírásgyűjtés indul, igazolja kezdeményezésünk helyességét és alátámasztja, hogy a kvótarendszer elutasítása továbbra is aktuális téma az emberek számára. Napjaink legnagyobb kihívása, a modern kori népvándorlás rámutatott az európai politika leggyengébb pontjára. Arra, hogy nem lehet semmilyen politika sikeres, ha az nem a választók akaratán, érdekein és véleményén alapul. Az MKP petíciós aláírásgyűjtése arra is irányul, hogy elérje a választói akarat érvényesítését, ha helyi népszavazásban nyilvánítják ki azt. Célunk, hogy a választók akaratának figyelembevétele kötelező legyen mindenki számára.

Az MKP OT jóváhagyta az MKP 2016-os parlamenti képviselőjelöltjeit. A 150-es jelöltlistán, amely az összefogás listája felé tett nagy lépés, a párttagokon és a VIA NOVA ICS tagjain kívül párton kívüli, elsősorban a civil szférát képviselő és a sportéletből is ismert független jelöltek is helyet kaptak. Ezzel a lépéssel kívánunk nyitni a társadalom minden rétege felé, s választási programunkat közös listával sikerre vinni. Választási listánkon igyekeztünk ötvözni a fiatalos lendületet és becsvágyat a higgadtsággal és tapasztalattal. Olyan jelölteket állítottunk, akik tudásukkal és rátermettségükkel képesek a választók érdekeit védeni és érvényesíteni, felelősségteljes hozzáállásukkal tenni nemzeti közösségünk felemelkedéséért. Jelöltlistánkat a párt elnöke, Berényi József vezeti. Az MKP a parlamentben azon pártokkal kíván együttműködni, akik a Smer-kormány leváltásában érdekeltek. Az MKP OT megerősíti: nem kívánunk együtt kormányozni a Smer-rel.

Az Országos Tanács elfogadta az MKP 2016-os parlamenti választási programját, amelynek tézisei elsősorban a párt hosszú távú programjából, a Baross Gábor tervből, valamint A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei című dokumentumokból indulnak ki.

A Magyar Közösség Pártja választási programjával elsősorban Dél-Szlovákiát és a szlovákiai magyar választókat szeretné megszólítani, szem előtt tartva az országos jelentőségű kérdéseket is. A program a magyarság megtartó összetevőire irányulva hangsúlyozza, hogy mindazon tényezők, amelyek Dél-Szlovákia felemelkedésének feltételeit jelentik, az egész ország életszínvonalának növekedéséhez járulnak hozzá. A jellegzetesen közösségi igények figyelembevétele természetes velejárója a kisebbségi érdekképviseletnek. Ugyanakkor a program társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi, önkormányzati, egészségügyi és szociális kérdésekkel foglalkozó fejezete az állam összes lakosára érvényes. Annak tudatában, hogy a kisebbségi közösségek minden tekintetben gazdagítják országukat, az MKP programja Szlovákia előrelépését szolgálja.