Strana maďarskej komunity už pri prípravách na voľby do parlamentu hovorila o kandidátke spojenia síl. Teší nás, že popri kandidátoch SMK máme na kandidátnej listine viacero občianskych aktivistov. Táto väzba funguje dobre a harmonicky. Aj vďaka tomu sme úspešní v oblasti záchrany malotriednych škôl a v zbieraní podpisov pod našu petíciu. O náš volebný program je takisto vážny záujem. O Stranu maďarskej komunity znova prejavujú čoraz väčší záujem aj slovenské médiá. To všetko naznačuje, že kandidátka spoločnej vôle SMK ide do marcových parlamentných volieb s nádejnými šancami. Naši kandidáti tvoria jeden tím. Táto tímová práca má vopred určené pravidlá, ktoré všetci kandidáti prijali a potvrdili svojím podpisom. Dôležitou súčasťou týchto pravidiel je zosúladenie individuálnej kampane jedincov s volebným štábom. Béla Halász je občianskym aktivistom, nie je členom SMK, na kandidačnej listine je na 150. mieste. Jeho billboard v Bratislave nielenže nebol konzultovaný s volebným štábom, ale nie je v súlade ani so stratégiou volebného štábu SMK. Berieme na vedomie, že Béla Halász mieni ísť po samostatnej ceste, v súlade s touto skutočnosťou ho sťahujeme z kandidátky. K ďalšej práci mu želáme veľa úspechov.

Krisztián Forró,
vedúci volebného štábu