A Beszéljük meg című sorozatnak 2013. március 12-én a Szent Gellért Pasztorációs Központban két előadója volt.
A. Szabó László, az MKP oktatásügyi és kulturális alelnöke iskoláink helyzetéről és lehetőségeiről, Szuperák Mária európai parlamenti asszisztens a fiatalok munkavállalási lehetőségeit támogató uniós projektekről beszélt.

A. Szabó László népszámlálási adatok felhasználásával teljes körképet adott a magyarság nemzetiségi és anyanyelvi arányainak országos szintű változásairól. Összehasonlította az anyanyelvi iskolák működését és a diákok taglétszámát a települések nagyságának függvényében, majd rámutatott a gyakori anomáliákra. (Vajon miért nem működnek magyar iskolák egyes magyarlakta nagyközségekben, miközben sokkal kisebb települések önkormányzatai működtetnek magyar iskolákat?)
Szuprák Mária előadásában kiemelte, hogy az Európai Unió legújabb projektjeiben fokozott hangsúlyt fektet a fiatalok foglalkoztatottságának növelésére. Az erre a célra kidolgozott projekteket a tagállamoknak minél előbb el kell indítaniuk.
A beszélgetés során a jelenlévők egyetértettek abban, hogy valójában mindannyian felelősek vagyunk a magyarság lélekszámának csökkenéséért. A folyamatot csak saját környezetünk felrázásával, személyes példamutatással fordíthatjuk vissza.