„Az MKP a kezdetek óta foglalkozik a kisiskolák helyzetével” – ezekkel a szavakkal kezdte sajtótájékoztatóját A. Szabó László, az MKP oktatási és kulturális alelnöke. A közoktatási törvény módosítását 2013 decemberében fogadta el a parlament, annak ellenére, hogy a közvélemény körében jogos felháborodást keltett. A sok esetben kultúrmissziót is ellátó magyar tanítási nyelvű kisiskolák  egy része veszélybe került, a módosítás ugyanis megszabja az osztályok létszámának minimumát, s ezt a létszámot a kisebb településeken nem tudják biztosítani. Márpedig, ha egy település elveszti iskoláját, ezzel a közösség megtartó erejét veszíti el.

Az MKP már 2013 nyarán tett lépéseket – a szakma bevonásával – a törvénymódosítás  eredetileg 2015-ben, később egy évvel későbbre halasztott hatályú, tehát 2016. szeptember 1-jén életbe lépő következményeinek enyhítése céljából. Az MKP oktatási alelnöke később levélben intézett felhívást a települések polgármestereihez. Egy mintalevelet küldött nekik, hogy címezzék azt az oktatási miniszternek – kérve benne az oktatási törvénynek az iskolák minimális létszámaira vonatkozó része eltörését. Sok szlovák település is csatlakozott a kezdeményezéshez, hiszen a mintegy 100 magyar tanítási nyelvű iskolán kívül több mint 600 szlovákot is ugyanez a veszély fenyeget.

A kezdeményezés egyik eredménye, hogy májusban a minisztérium közzétett egy állásfoglalást, hogy azokon a településeken, amelyek képesek vállalni az iskolák többletfinanszírozását, a megszabott minimális létszám alatt is működhetnek.

A törvénymódosítás érvénybe lépésének egy évvel való kitolása nem oldotta meg a helyzetet. Tulajdonképpen csak elodázta a problémát. „Elsőrendű célunk, hogy a törvényből kikerüljön a logikátlan és kivitelezhetetlen megszorítás. Az MKP-nak további partnerekre is szüksége van az intézkedés megváltoztatására, ezért felszólítja a többi pártot, jelezzék tenni akarásukat az oktatás helyzetének javítása érdekében. Az érintetteknek tudniuk kell, ki hogy látja a megoldási lehetőséget, hogy kire számíthatnak a jövőben” – tette hozzá A. Szabó László.

A magyar tanítási nyelvű iskolák problémájának átmeneti megoldására tett javaslatot a magyar kormány. Anyagi támogatást ajánlott fel a kislétszámú iskolák finanszírozási gondjainak áthidalására. „Ez a segítség – bár tudjuk, hogy nem lehet hosszú távú megoldás – különösen fontos tény az áprilisi beiratkozások miatt, hogy a szülők tudják, településük iskolája továbbra is megmarad" – hangsúlyozta az oktatási alelnök.