A Magyar Közösség Pártja szombati Országos Tanácsa már a megyei választásokra való felkészülés jegyében zajlott. A párt némileg változtatott az Alapszabályán is, melynek köszönhetően a megyei jelöltek kiválasztásának folyamatába az Országos Elnökség os nagyobb beleszólási lehetőséget kapott.
A tanácskozáson az is elhangzott, hogy az eddig bejelentett két kerület, a nagyszombati és nyitrai mellett az MKP egy harmadik magyarlakta kerületben is saját megyefőnök-jelöltet állíthat.
A Körkép.sk az MKP megyei alelnökeit, a pozsonyi, nagyszombati és kassai kerületben koalícióban kormányzó Németh Gabriellát, Berényi Józsefet és Zachariaš Istvánt kérdezte az eddigi eredményekről, a választásokig még előttünk álló időszak terveiről, illetve a megváltozott választási szabályokról.

Milyen konkrét eredményeket tud felmutatni Pozsony, Nagyszombat és Kassa megye a magyarlakta területeken élők helyzetének javítása szempontjából a most végződő választási ciklusban?

Németh Gabriella, Pozsony megye alelnöke (MKP): Pozsony-megye magyar lakosai csupán az összlakosság három százalékát alkotják. Ezért különösen fontos, hogy erős érdekképviselete legyen a megyei önkormányzatban. Örülök, hogy az elmúlt 7 évben a Magyar Közösség Pártja 5, ill. a mostani ciklusban 4 képviselőjével, a 44 tagú testületben, sikeresen érvényt tudott szerezni akaratának a megye magyarsága számára fontos területeken, mint az oktatás a kultúra, a régiófejlesztés és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése.
Általános probléma az egyre csökkenő diáklétszám középiskoláinkban. Ennek ellenére a megnövekedett anyagi támogatás biztosításával megmentettük a szenci gimnáziumot a bezárástól, új szakokat indítottunk, ezzel is növelve az érdeklődést a tanintézmény iránt. Az elmúlt 7 évben megkétszereződött a diáklétszám.
Pozsony-megye támogatási rendszerén keresztül minden magyar vonatkozású projekt támogatást nyert, a kultúra, sport, oktatás régiófejlesztés és a szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek is. Magyarlakta falvainkban közúti hidakat újítottunk fel és a közúti infrastruktúra karbantartása során bevezettük az arányos finanszírozási rendszert.

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke (MKP): A Körkép jóvoltából is folyamatosan tájékoztattam az elmúlt évek megyei tevékenységéről. Szerencsére túl hosszú a lista a felújítási munkálatokról, hogy azt most egy kérdésre adott válaszban kifejthetném. Röviden annyit, nincs olyan megyei intézmény a galántai és dunaszerdahelyi járás területén, melyben az elmúlt 4 évben ne valósult volna meg felújítás vagy modernizáció.
A 2016-os év legnagyobb beruházása a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolában valósult meg 335 000 euró értékben. Kihasználva az alkalmat, először ezen interjú keretében tájékoztatnék arról, hogy idén ősszel a Kodály Zoltán emlékév keretén belül szlovák és magyar nyelvű emléktáblát helyez el a megye Nagyszombat egyik forgalmas belvárosi utcáján. Ma nincs a városban egy tábla sem, amelyen magyar felirat is lenne.
Zachariaš István, Kassa megye alelnöke (MKP): Meggyőződésem, hogy sikeres választási ciklust zárunk. Ez nyilván köszönhető annak is, hogy Kassa Megye vezetésében vannak és voltak olyan politikusok, akik a tolerancia szót komolyan gondolják. Másrészt az itt élő magyarok politikai súlya, a választások során tanúsított kiállása mindig fontos volt, és remélem lesz is. Ezt az elkövetkezendő választások során feltétlenül tudatosítanunk kell! Így nyilván az is fontos, hogy a megye vezetőségében magyar alelnök foglalhatott helyet – így volt lehetőség képviselni a magyarlakta vidék és az itt élő magyar lakosság érdekében is megszólalni.
Eredményként könyvelhetjük el, hogy sikerült megtartani a magyar középiskolákon az osztályok számát. Nagy port vert fel a Márai Gimnázium nevének kérdése. A megye vezetése teljes mellszélességgel kiállt az iskola eredeti neve mellett, így a minisztérium kivételével az minden változtatás nélkül megmaradhatott. A megyei dotációk esetében sikerült megőrizni az arányos elosztást a megye területei között. Hasonlóképpen a megyei díjak elosztásánál sem feledkeztünk meg az itt élő magyarság képviselőiről – javaslataink meghallgatásra találtak.
Az úthálózat karbantartása a megye fontos feladata – a megye területén kb. 2000 km II. és III. osztályú út található. A javítások tervezésénél eddig is figyelembe vettük a territoriális elosztást és az így lesz a most tervezett útjavítások alkalmával is. Így utakat fogunk javítani Bodrogközben, Ung vidéken, Abaújban és Gömörben is. Szepsiben felépült az Integrált Közlekedési Rendszer terminálja, ami a jövőben könnyíteni hivatott a Kassára utazó diákok és munkavállalók közlekedését.
Az SK-HU határ menti együttműködési program keretén belül jóváhagyásra került az ún. Kis-projekt Alap. A program segítségével a szlovák-magyar határon a megyében négy új határátkelő építésének előkészítésében működünk együtt.
Érdemes megemlíteni az idegenforgalom fejlődését megyénkben – Kassa megye érte el az elmúlt évben a legnagyobb növekedést az idegenforgalom terén.
Aktívan részt veszünk a borsi Rákóczi kastély felújításának előkészületeiben, tárgyalásokat folytatunk az ügyben a magyar állam és a község képviselőivel, sőt anyagilag is támogattuk a munkálatokat.
Fontosnak tartom azt is, hogy a Thália Színház felújítása után, ebben az évben sikerült javítani a színház anyagi helyzetén is, megnövelni a költségvetését.

2017 novemberében megyei választások lesznek. Milyen tervei vannak az előttünk álló kilenc-tíz hónapban a megyei vezetésnek?

Zachariaš István: Egy megye működésére a folyamatos koncepcióépítés, a stratégiai tervezés és ezek folyamatos megvalósítása kell, hogy jellemző legyen. Kassa megyében rá kellet jönnünk arra a nem kecsegtető tényre, hogy az ország politikai viselkedése következményeként egyre inkább lejt az ország, egyre inkább nő az ország nyugati és keleti része közötti különbség. Stratégiai terveink megfogalmazásánál a „segíts magadon, az Isten is megsegít” elvet követjük, és ezt igyekszünk megvalósítani.
A közeljövőben felvesszük azt a több tízmillió eurós hitelt az Európai Fejlesztési Banktól, amelyiket a megye területén arányosan elosztva erre a célra szeretnénk felhasználni. Elsődleges feladattá vált a ruzsíni híd javítása, amely az év végén megroppant, és így a közlekedést rajta le kellett állítani. Több projektet készítünk megyei szinten is a SK-HU programba és az Integrált Regionális Operatív Programba is – ezek elkészítése és benyújtása fontos feladatunk. Természetesen ehhez hozzá tartozik a Kis-Projekt Alap elindítása is, amennyiben ezt a lehetőséget sikerül elnyernünk. Kassa városával és a kassai repülőtérrel karöltve dolgozunk egy új, Németország felé irányuló repülőjárat elindításán Kassáról.
Az idegenforgalom fejlesztése érdekében a Terra Incognita program keretén belül ebben az évben az UNESCO listán szereplő színhelyek propagálását céloztuk meg.
Tárgyalásokat folytatunk kínai beruházókkal a kelet-nyugati vasúti teherszállítás fejlesztése érdekében. Ez rendkívül fontos beruházás lehetne, amely sokat segíthet Bodrogköz munkahely-gondjainak megoldásában is. Fontos témánk az R2 gyorsforgalmi út tovább építése és a Szoroskő alatti alagút építése.
Fontos programunk az intézményeink és a megye területéről együttműködő 13 város intézményeinek energetikai hatékonyságának bebiztosítása. Ennek érdekében rövid időn belül kérvényezzük az Európai Unió ELENA programjának anyagi segítségét. Ez a program sok közintézmény, iskola, szociális intézmény esetében fogja jelentősen csökkenteni a különböző energiahordozók felhasználását.

Németh Gabriella: A sokéves előkészítő munkának köszönhetően az idén végre elkezdődik az összeomlás előtt álló szenci zsinagóga rekonstrukciója, új beruházásokkal bővítjük a szenci járás kerékpárútjainak hálózatát, elindul a szenci gépészeti szakközépiskola komplex felújításának első szakasza és felújításra kerül a gimnázium épülete is.
Megvalósul végre a Dunasápújfalu és Fél község közötti körforgalom megépítése, kidolgozásra kerülnek a Hidas, Hideghét, Dénesd, Csalóközcsütörtök, valamint az Erzsébetmajor, Pozsonypüspöki, Dénesd, Hideghét közötti, és a Fél, Éberhard, Nagymagyar, Csákány településeket összekötő körforgalom projektdokumetációi is.
Továbbra is támogatni fogjuk a dotációs kérvényeket, hogy legalább olyan mértékben biztosítsuk az anyagi hozzájárulást, mint az elmúlt 7 évben.

Berényi József: Az idei évi költségvetésben megjelennek a felújítási terveink. Képviselőtársaimmal célom az, hogy ezek megvalósuljanak. Emellett duplájára emeltük a kultúrára, sportra szociális ügyekre szánt kispályázatok költségvetését. Ezt szeretnénk hatékonyan elosztani.

Mi az Ön véleménye a parlament által elfogadott törvénymódosításról, mely a következő időszakban már öt éves megyei mandátummal számol és összevonta a megyei és az önkormányzati választásokat. Kedvezhet ez vagy sem az MKP-nak az Ön megítélése szerint?

Berényi József: Bízom benne, hogy az elvégzett munkát értékelni fogják a választók a közelgő választások során. Az ötéves mandátum csak egy választási időszakra vonatkozik, de én is támogatom, hiszen úgy lehet egy időben megtartani a helyi és megyei választásokat. Ez pedig spórolást jelent és feltételezhetően nagyobb választói részvételt is.

Zachariaš István: Politikai szempontból nem tartom problematikusnak az MKP számára ezt az elképzelést. Szervezési szempontból egy kisebb párt számára nagyobb összpontosítást, jobb koordinálást, átgondoltabb kampányszervezést igényel, de meggyőződésem, hogy mindezt az MKP kampánystábjai, aktivistái meg fogják tudni oldani.

Németh Gabriella: Köztudott, hogy a választópolgárok eddig az összes választás közül a megyei választásokon vettek részt a legkevesebben. Az önkormányzati választások viszont a parlamenti választások után a legjobb eredményt érték el. Amennyiben marad a megyék területi felosztása, Pozsony megyében az összevont választás egyértelműen a megyei eredmények romlását hozza majd, hiszen aki elmegy szavazni az önkormányzati képviselőkre, valószínű, hogy szavaz majd a megyei képviselőkre is Ennél a logikánál maradva törvényszerűen csökkenni fog az esélye annak, hogy megyei képviseletünk lesz.
Csak akkor van esélyünk megőrizni mandátumainkat, ha növelni tudjuk a választási kedvet magyar választóink és szlovák szimpatizánsaink körében. Ennek megvalósítása lesz az MKP számára a legnagyobb kihívás Pozsony-megyében.

Forrás: Király Zsolt, korkep.sk