Nyitra Megye Önkormányzata megtartotta 23., soron kívüli képviselő-testületi ülését. 2004-től a megye által kiszervezett nagytapolcsányi kórház további státuszának rendezése érdekében a megyei képviselőtestület elfogadta a 8 pontból és 7 mellékletből álló, komplex határozatát. A határozat 3 fél: Nyitra megye, mint a kórház ingó és ingatlan vagyonának tulajdonosa, a Medisimo részvénytársaság, a kórház eddigi üzemeltetője, valamint az Egészség Világa részvénytársaság, mint a kórház jövőbeni üzemeltetője között megkötésre váró szerződések jóváhagyásáról szól. Mivel a kórház eddigi üzemeltetője nem tudta gazdaságosan fenntartani az egészségügyi intézményt, veszteségei egyre súlyosabbak voltak, Nyitra megye, mint a vagyon tulajdonosa évek óta szanálta az egyre súlyosabb veszteségeket, megoldást kellett találni a hatékony és komplex egészségügyi ellátás biztosítására. Az eddigi üzemeltető bő egy éve tárgyalásokat kezdeményezett az üzemeltetői jog átruházásáról az Egészség Világa részvénytársasággal. A tárgyalásokat követő háromoldalú megállapodás Nyitra megye részéről a kedden elfogadott határozatban csúcsosodott ki. Ezen felül Nyitra megyét bírósági döntések sarkallták a mihamarabbi megoldásra. Az új üzemeltető Nyitra megyének, az ingatlan vagyon tulajdonosának évente 100 ezer euró bérleti díjat fizet, megvásárolja a kórházban található ingó vagyont és a következő tízéves időszak folyamán 6,9 millió euró összegben vállal fel beruházásokat.

A jogszabály kimondja: amennyiben a megyei önkormányzat hatáskörébe tartozó kereskedelmi társaság két egymást követő gazdasági évben veszteséges, fel kell azt számolni, vagy más jogi formára kell a tevékenységét átalakítani. Erről szóló döntést hozott a megyei önkormányzat, a 2004-ben létrehozott megyei energetikai szolgáltató, az Energo-SK részvénytársaság vonatkozásában, mivel a társaság veszteségei az utóbbi évek folyamán egyre inkább elmélyültek. A veszteségeket pedig a fenntartó, a társaság tulajdonosa, Nyitra Megye Önkormányzata szanálta. A megyei határozat meghozatalát az a mélyre ható elemzés előzte meg, amely a megyei fenntartású intézmények jövőbeni energetikai ellátásának lehetőségeit vázolja fel, s amelyet a Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökség dolgozott ki. A 360 megyei fenntartású oktatási, kulturális, szociális intézmény energetikai ellátását az a stratégiai szolgáltató fogja elvégezni, amelyet pályázat útján választanak ki. A beszámoló, amelyet a megyei önkormányzat határozatban fogadott el, tartalmazza a kiválasztásig tartó folyamat egyes fázisait, amelyek a megyét és a megyei intézményeket is érintik.

Nyitra Megye Önkormányzata mindkét határozatával a megyei intézmények tartozásai további felhalmozásának, a tartozások megye részéről történő szanálásának folyamatát kívánja végérvényesen lezárni.

Farkas Iván Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője