Nyitra Megye Önkormányzata hétfőn tartotta meg 21. képviselő-testületi ülését. Az ülésen döntés született a megye szociális alapítványának létrehozásáról, amelynek alaptőkéjét a megyei önkormányzat helyezi letétbe. A SEGÉLY elnevezésű alapítvány olyan szociális területeken nyújthat a jövőben támogatást, amelyek közvetlenül nem tartoznak a megye hatáskörébe. Ilyen az elesett, szorult helyzetbe került egyének, családok vagy csoportok támogatása, rászorultak egészségügyi vagy szociális ellátásának támogatása különös tekintettel a gyermekekre és az idősekre. Humanitárius céllal olyan egyének felkarolása, akik életveszélybe kerültek, valamint az ilyen területeken tevékenykedő szervezetek támogatása. A tevékenységhez szükséges anyaiakat az alapítvány pályázatok útján szerzi meg az állami költségvetésből, célirányos állami alapoktól, vállalatok pályázatain, magánszemélyek, vállalkozók és vállalatok által befizetett jövedelemadó 2 vagy 3 százalékának begyűjtésével, nyilvános gyűjtések megszervezésével, valamint jogi- és magánszemélyek adományából. Az MKP képviselőcsoportját az alapítvány igazgató tanácsában Cseri Zita képviseli, míg a felügyelő bizottságban Szabó Olga.

Fenntartóként a megyei önkormányzat tudomásul vette az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium új megnevezését, hiszen az oktatási tárca a gimnázium igazgatóságának kérvénye alapján bejegyezte az iskola új nevét: Szondy György Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Ipolyság.

A Környezetvédelem Minősége Operatív Programban meghirdetett pályázatra, amely a középületek energetikai hatékonyságának növelését célozza, fenntartóként a megyei önkormányzat a Lévai Szakközépiskola pályázatát támogatta és biztosította a fenntartó részéről szükséges önrészt az iskola műhelyeinek hőszigetelésére. Várható, hogy legközelebb a Komáromi Szlovák Tanítási Nyelvű Gimnázium, valamint az Érsekújvári Jesenský utcai Szakközépiskola esetében dönthet hasonló támogatásról, hiszen ők jelezték részvételüket a pályázatban. Felhívjuk a megye területén működő további középiskolák és gimnáziumok igazgatóit, éljenek a lehetőséggel, pályázzanak, hiszen ezáltal az energiafogyasztás jelentősen csökkenthető. Az ilyen projektumok összegének 95 százalékát az Európai Unió és az állami költségvetés finanszírozza, a fennmaradó 5 százalékot a fenntartó, Nyitra Megye Önkormányzata állja. A lehetőség minden középiskola számára adott.

A megyei önkormányzat elfogadta a kerékpárutak és a kerékpárturizmus fejlesztésének stratégiáját Nyitra megye területén a 2016 – 2020 időszakban. A stratégia kiemelten kezeli a Duna mentén haladó, európai jelentőségű Eurovelo 6 kerékpárút fejlesztését, a hiányzó szakaszok megépítését Csicsó és Komárom, valamint Karva és Párkány között. Emellett kiemelt jelentőségű az észak-déli irányú szakaszok megépítése a Vág mentén, Gúta és Vágsellye között, a Nyitra mentén Komárom-Érsekújvár-Nyitra között, valamint a Garam mentén Párkány és Zselíz között, amelynek leágazása lenne Párkánytól Helemba irányában. Itt az új Ipoly-hídnak köszönhetően összekapcsolódhatna a Dunakanyarban található kerékpárúttal.

A megyei önkormányzat elnapolta a kultúrára és a sportra szánt 2016-os pályázatok jóváhagyását. Az idő telik, vélhetőleg emiatt soron kívüli képviselő-testületi ülésen döntünk a pályázatok sorsáról. Elfogadtuk az idegenforgalom fejlesztésére szánt 2016-os támogatásokat. E támogatási keret a Komáromi járásban 18 109, az Érsekújvári választási körzetben 18 631, a Párkányi választási körzetben 6 303, a Lévai járásban 19 887, valamint a Vágsellyei járásban 9 247 euró. A Komáromi járásban összesen 14 pályázat lett eredményes, a teljes keret felhasználásra kerül. Az Érsekújvári választási körzetben 6 pályázat lett eredményes, a keret 43 százaléka lesz felhasználva, a Párkányi választási körzetben csupán két pályázat lett eredményes, a keret fele kerül felhasználásra, a Lévai járásban 6 pályázat lett eredményes így a keret 52 százaléka került elosztásra, míg a Vágsellyei járásban csak egy eredményes pályázat született, a járási keret 19 százaléka lesz kimerítve. Ismét csak az érdeklődés hiányára tudom felhívnia a figyelmet. A potenciális pályázók, települések, civil társulások, szakmai szervezetek október 15-ig bátran pályázzanak idegenforgalmi témában.

A szakmai tanúsítvánnyal rendelkező idegenforgalmi létesítmények támogatására kiírt megyei pályázaton résztvett tizenkettő létesítmény közül mind sikeres lett és az összes létesítmény a megítélhető legmagasabb, 1000 eurós támogatásban részesül. Így sem sikerült a rendelkezésre álló keretet kimeríteni, mert kevés pályázat érkezett be. Felhívjuk az idegenforgalmi létesítmények tulajdonosainak figyelmét, hogy miután megszerzik létesítményük szakmai tanúsítványát, október 15-ig pályázhatnak tájékoztató rendszerek, jelzőtáblák, tájékoztató nyomtatványok, honlapok elkészítésére.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője