A Nyitrai Kerületi Önkormányzat megtartotta 15. képviselő-testületi ülését. A képviselők jóváhagyták a megye tavalyi zárszámadását. A tavalyi gazdasági évet a kerület 467 ezer € többlettel zárta és a tavalyi pénzügyi tranzakciók többlete közel 6,6 millió € volt. A tartalékalapba tehát 7,03 millió eurót utal át a kerületi hivatal, amelynek összege így meghaladja a 17 millió eurót.

Az Európai Unió forrásaiból finanszírozott megyei közútfejlesztési beruházások is befejezés előtt állnak. A megye északi járásaiban a tervezett útszakaszok 90 százalékának burkolat felújítása már megtörtént. A Komáromi és az Érsekújvári járások együttes csomagjában szereplő útfelújítások megismételt közbeszerzése miatt a munkálatok jóval később kezdődtek el, itt eddig az útszakaszok 43 százaléka újult meg. Mivel az előző, 2007-2013 közötti időszak forrásainak felhasználásáról van szó, júliusig be kell fejezni a kivitelezést. A Lévai járás megyei közutaira szóló közbeszerzést is meg kellett ismételni, ám a másodjára kiírt közbeszerzési eljárás a benyújtott óvások miatt megszakadt. Ezért veszélybe került az Ipolyszakállas és Deménd közötti útszakasz burkolat felújítása. A hír hallatán az MKP képviselőcsoportja nevében azt javasoltam, a meghiúsulni látszó pénzügyi konstrukció helyett szükség esetén a megye saját forrásaiból, a megnövelt tartalékalapból finanszírozza a Lévai járás útjainak felújítását. Javasoltam továbbá, hogy a megye a jövőben jóval több forrást szánjon szociális jellegű kiadásokra.

Határozat született, hogy a megye idén 17 műemlék felújítására összesen 33 ezer eurót szán. Ezek közül a gútai malom felújítására 1900 €, Klapka tábornok komáromi szobrának felújítására 800 €, az ipolysági városháza, korábbi megyeháza bejáratának felújítására 800 €, a koloni római katolikus templom felújítására pedig 1000 € jut. Sajnos a megye déli járásaiból hosszabb ideje viszonylag kevés pályázat érkezik a bíráló bizottsághoz. Ezúton is kérem a polgármestereket, egyházi méltóságokat, civil szervezetek vezetőit, kultúrfelelősöket, hogy éljenek a lehetőséggel, küldjék el pályázataikat. A szükséges információk megtalálhatók a kerületi önkormányzat honlapján: www.unsk.sk .

Fontos döntést hoztunk a nem megyei fenntartású szociális intézmények ügyében. Elfogadtuk azt az alapelvet, hogy függetlenül attól, az ellátott személy milyen típusú intézményben tartózkodik, az egyenlő elbírálás elvének figyelembevételével a megyei önkormányzat számára ugyanakkora normatív támogatást nyújt minden típusú szociális intézményben, legyen az megyei vagy magánfenntartású, illetve egyházi nonprofit szervezet által fenntartott szociális intézmény.
A kerületi önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy a kórház üzemeltetője épület-átalakítási beruházást hajtson végre a komáromi kórházban, amely a belgyógyászati és a sebészeti pavilon újjáépítését jelenti. Egyúttal nevesítette azt az eseti jellegű bizottságot, amely a fenntartó részéről a jövőben a kórház üzemeltetőjével folytat tárgyalásokat a beruházások részbeni finanszírozásáról a fenntartó, a megyei önkormányzat részéről.

Tovább gyűrűzik a Párkányi Rendelőintézet ügyeletének fenntartására szánt megyei támogatás ügye. Háttértárgyalásokkal sem sikerült a koalíció képviselőit jobb belátásra bírni. Továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy a költségek egyharmadát Párkány város fizesse. Két esetben nyílt lehetőségünk arra, hogy az ügyben módosító javaslatot nyújtsunk be, a koalíciós többség azonban mindkét esetben elutasította a korrekciót. Viszont nem sokkal később a megyei önkormányzat megtárgyalta azt a beadványt, amely a lévai kórház energiaszolgáltatója felé felhalmozott tetemes tartozás átvállalásáról szólt. Vagyis a megye vállalja át a kórház 360 ezer eurós tartozását. Ekkor benyújtottam azt a módosító javaslatot, amely az elmúlt képviselő-testületi ülésen elfogadott párkányi feltétel hasonmása, mely szerint először Léva városa fizesse ki a tartozás egyharmadát, 120 ezer eurót, majd a teljesítést követően a fenntartó, a megyei önkormányzat vegye át a tartozás fennmaradt összegét, 240 ezer eurót. A koalíciós többség annak ellenére sem fogadta el a módosító javaslatot, hogy a Párkányi Rendelőintézet közvetlen megyei hatáskörben van, megyei költségvetési intézmény. A lévai kórház ezzel szemben csupán közvetetten tartozik megyei hatáskörbe, hiszen kiszervezett intézmény, amelyet magántársaság üzemeltet. Ezzel durván sérült az egyenlő elbírálás elve, az eset kapcsán joggal merül fel, mindez nyilvánvaló diszkrimináció. Optimistaként azonban úgy érzem, a következő képviselő-testületi ülésen rendeződni fog a Párkányi Rendelőintézet ügyeletének finanszírozása.

Képviselőcsoportunk nem támogatta azt az indítványt, amely a komáromi Szinnyei Könyvtár és a nagytapolcsányi Tríbeč Könyvtár átépítéséről szóló európai uniós pályázat megszüntetését javasolta. Ettől függetlenül a testület a beadványt elfogadta, a pályázatokat és a megye társfinanszírozását időhiány miatt megszüntette. Elfogadta viszont Gyarmati Tihamér kiegészítő javaslatát, hogy a megyei hivatal a két intézményben orvosolja a legsúlyosabb hiányosságokat. Távlatilag pedig készítse elő a két intézmény pályázatait egy következő felhívásra.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője