A Nyitra Megyei Önkormányzat megtartotta sorrendben 14. képviselő-testületi ülését. A 38 napirendi pont között számos olyan is akadt, amely a megye déli járásait érinti.

Tavaly novemberben a megyei önkormányzat döntött ugyan egyes megyei útszakaszok felújításáról 1,6 millió euró értékben a megye költségvetéséből, ám a közbeszerzést és kivitelezést az idei évre halasztotta. A hétfői döntést követően idén nyáron új burkolat kerül a Komáromi járásban a Lakszakállas és Ekecs közötti útra, a Komárom és Zöldállás közötti út egyes szakaszaira és egy hídra. Az Érsekújvári járásban a 63-as első osztályú út ebedi bekötő útjára kerül új burkolat egészen a falu központjáig. A Lévai járásban részben megújul a Barsbese és Felsőpél közötti útszakasz.

A megyei fenntartású Párkányi Rendelőintézetet tavaly 8 magánorvos hagyta el. Az ennek következtében fellépő bevételkiesést a megyei rendelőintézet alaposan megérzi. A délutáni és éjszakai ügyelet színvonala megőrzése érdekében szükség lenne a fenntartó, a megye támogatására 39 ezer euró összegben. A szlovák koalíció képviselői a megyei támogatásról szóló határozati javaslatunkat úgy módosították, hogy a megyei önkormányzat csupán akkor továbbítja a hiányzó források kétharmadát, ha azt megelőzően Párkány város önkormányzata a rendelőintézetnek átutalja a hiányzó források egyharmadát.

A megyei önkormányzat döntött az idei kulturális és sporttámogatásokról is. Összesen 220 ezer euróval támogatja a kulturális életet, ugyanennyivel a sporttevékenységet a megye területén. A Komáromi járásba kultúrára és sportra kétszer 33 227 euró érkezik, a Lévai járásba tevékenységenként 36 497 euró, az Érsekújvári választási körzetbe kétszer 34 214 euró, a Párkányi választási körzetbe 11 590, a Vágsellyei járásba pedig tevékenységenként 16 961 euró.

A megyei képviselő-testület elfogadta a Bellegszence (Podhájska) körzetében megalakuló Termál Helyi Akciócsoport pályázatát a megyei Leader hálózatba. Hasonlóképpen elfogadta az Ógyallai Kistérség Helyi Akciócsoport pályázatát is.

A megyei hivatal a brüsszeli Donauregionen+ pályázati forrásból nyert támogatásból részletes területfejlesztési felmérést végzett Nyitra megye 354 településén. Az átvilágítás során 57 szempontot, köztük társadalmi, gazdasági és egyéb mutatókat figyelembe véve vizsgálták az egyes településeket. Az összegyűlt 102 ezer adatot táblázatokba foglalták, grafikonokat és tendenciákat is felvázoltak a felmérés készítői. Az adatok nem okoztak nagy meglepetést, kiderült, hogy Nyitra megye északi járásaiban, illetve településein jobb a társadalmi-gazdasági helyzet, mint a megye déli, magyarlakta járásaiban. Nagyon fontos megállapítás ez, hiszen a most kezdő hétéves programidőszak tekintetében reménykeltő kiindulási alapot jelent. Jól mutatja ugyanis, hogy az európai uniós fejlesztéseket elsősorban a megye déli járásaiba kellene irányítani. Az adatok a Leader-társulások fejlesztési programjához, az egyes települések társadalmi-gazdasági fejlesztési stratégiájához (PHSR) kiváló forrásként szolgálhatnak.

A megyei képviselők meghallgatták a megyei hivatal igazgatójának beszámolóját a PONTIBUS Európai Területi Társulás (EGTC) előkészületeiről. Az új nagyrégiós EGTC alapítói Nyitra megye, Pest megye, Budapest megyei jogú főváros, Vác, Nyitra és Léva városok lennének. Budapest kivételével a többi alapító a társulásról már érdemi döntést hozott.

Végre kedvező hírt hallhattunk a megyei hivatal részéről a regionális fejlesztési ügynökségek felkarolását illetően. Az elképzelés az, hogy a megyei önkormányzat tagként szállna be az egyes ügynökségekbe, és tagdíj formájában, anyagilag támogatná az ügynökségek tevékenységét. Regionális fejlesztési ügynökség a megye déli járásaiban, Komáromban, Párkányban, Ipolyságon, Vágsellyén és Érsekújvárban működik. Elsősorban az önkormányzatok, vállalkozók és civil társulások törekvéseit segítik az európai uniós pályázatoknál.

A megyei hivatal igazgatója beszámolt a Regionális Operatív Program keretében felújításra kerülő megyei útszakaszok állapotáról. Az előző, 2007-2013 közötti időszak forrásainak felhasználásáról, lévén szó ezeket idén szeptemberig lehet felhasználni és elszámolni. A megye északi járásaiban hosszabb szakaszok burkolat-felújítása zajlik, járásonként a szakaszok 30 – 40 százaléka már elkészült. A déli járásokban a közbeszerzés során egy csomagban kezelték a Komáromi és az Érsekújvári járás összesen 19 km hosszú útszakaszait. A közbeszerzés lezajlott, az irányító hatóság engedélyére vár a kivitelező, aki 2,3 millió euróért vállalta az érintett szakaszok felújítását. A Lévai járásban egy fontos útszakasz, az Ipolyszakállas és Deménd közötti, 13 km hosszú szakasz felújítását a napokban kezdik el, 1,6 millió euró értékben.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője