Volt időszak, amikor honi magyar tanítási nyelvű iskoláink legnagyobb hátráltatója maga az oktatási minisztérium volt. Az oktatásirányítás decentralizálása és az önkormányzatiság megerősítése nagy előrelépésnek bizonyult. Az utóbbi években mégis azt tapasztalom, hogy esetenként a regionális önkormányzatok akadályozó magatartása legalább akkora károkat tud okozni magyar iskoláinknak, mint annak idején a Slavkovská vezette minisztérium. Emlékezetünkben még frissen él a történet, ahogyan tavaly az ősz folyamán kisemmizte a Nyitra megyei képviselőtestület a Bátorkeszi Magán Szakközépiskolát egyértelmű diszkriminatív döntésével, miszerint szeptemberben a kért 3 helyett egy osztályt sem nyithat az iskola. Az akkor nagy nehézségek árán, harmadik nekifutásra elfogadott, a 2015/2016-os tanévben megnyitható középiskolai osztályok számát szabályzó általános érvényű rendelet körül továbbra is áll a bál. Annak ellenére, hogy javaslatomra a megyei oktatási bizottság elfogadta és határozatban rögzítette az Érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium szeptember elsején megnyitható osztályainak számát - egyről kettőre emelve -, ez a pozitív változás a megyei hivatal hanyagsága és fatális tévedése miatt nem került be az általános érvényű rendeletbe. Ez a megye által okozott probléma azért is időszerű, mert itt az iskolai beiratkozások ideje, valamint kilencedikeseinknek rövidesen dönteniük kell, mely középiskolában folytatják tanulmányaikat. Alapiskoláink pedagógusai, beleértve a nevelési tanácsadókat, a tanulók, valamint szüleik is a megyei iskolafenntartók általános érvényű rendeletei alapján tájékozódnak arról, hogy hol, hány osztály nyílik, és hány tanulót vesznek fel. Nyitra megye saját hibájából félretájékoztat, hisz az Érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium esetében nem egy, hanem két megnyitandó osztálynak kellene szerepelnie. Talán éppen emiatt a tévedés miatt fognak bátortalanul jelentkezni a régió kilencedikesei az érsekújvári gimnáziumba, hisz joggal gondolhatják, hogy ősszel csak egy osztály nyílik. Pedig egy komoly múlttal rendelkező, jó eredményekkel dicsekedhető, minőségi oktatást nyújtó intézményről van szó. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a Nyitra megyei gimnáziumok rangsorolásában a Pázmány az előkelő 9. helyet szerezte meg, s magyar vonatkozásban csak a Komáromi Selye János Gimnázium előzte meg. A Nyitra Megyei Hivatal magatartása felháborító és megint csak diszkriminatív. Képviselőtársaimmal tovább harcolunk az igazságtalanság és félretájékoztatás orvoslása érdekében. A megyei testület decemberi ülésén magát a megye elnökét, Belica urat kértem az ominózus általános érvényű rendelet korrigálására. Válaszként a megyei hivatal igazgatójától kaptam egy kioktató, megalapozatlan érvekkel alátámasztott levelet, melynek alapján minden a legnagyobb rendben van. Tüstént válaszoltam az igazgatónak, rámutatva a Nyitra megyei képviselőtestület tanácskozási rendjének és a bizottságok tanácskozási rendjének a hivatal alkalmazottai általi többszöri megszegésére, kérve, hogy a megye január 26-ai rendkívüli képviselőtestületi ülésén tűzze napirendre a témát. A megyei oktatási bizottság január 7-ei döntése újabb határozatban erősítette meg, hogy az általános érvényű rendeletet az Érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium esetében módosítani kell. Kíváncsian várom a további fejleményeket, vajon képes-e a képviselőtestület az önreflexióra, vagy tovább folytatja arrogáns, obstrukciós magatartását, súlyos károkat okozva ezzel az érsekújvári régió anyanyelvi oktatásának.

Szigeti László, Nyitra megyei képviselő