Tavaly novemberben, sorrendben a 4. megyei választáson újra kritikán aluli választási részvételt tapasztalhattunk. Az elemzők és az újságírók ezt azzal magyarázzák, hogy a polgárok alultájékozottak a megye hatásköreiről és tevékenységéről. Egy konstruktív javaslattal éltem, amely e hiányosságot részben orvosolhatná.

A Nyitra Megyei Önkormányzat 8. képviselő-testületi ülésén megvitattuk, és a testület elfogadta az Arriva Részvénytársasággal megkötött keretszerződés 12. kiegészítését a közérdekű tömegközlekedés megyei támogatásáról. Ebben az elmaradt megyei támogatás, mintegy 4 millió euró pótlásáról döntött a megye a közérdekű autóbusz közlekedés támogatására.

A keretszerződés kiegészítéséhez toldalékot javasoltam, amelyben a szerződött felek elfogadják és az Arriva Részvénytársaság végrehajtja a következőt: a közvélemény tájékoztatása céljából az Arriva autóbuszainak első ajtaja mögötti felületen, valamint a hátsó motorház-fedélen jól olvashatóan tüntessék fel Nyitra megye címerét, kiegészítve ezzel a szöveggel: A Nyitra Megyei Önkormányzat támogatja a közérdekű tömegközlekedést régiónkban. A megye északi járásaiban szlovák, a megye déli járásaiban természetesen kétnyelvű, szlovák és magyar feliratokat javasoltam.

A fenti összeg tükrében úgy gondolom, ez a csekélyke ráfordítás mindenképpen helyénvaló. Megrökönyödésünkre azonban a képviselő-testület, a szlovák koalíció elutasító hozzáállása miatt kiegészítő javaslatomat elutasította. Egyetlen szavazással lesöpörték javaslatomat, mellyel népszerűsíthettük volna Nyitra megyét, növelhettük volna az általános tájékozottságot a megyei hatáskörökről, a megye szociális politikájáról. Meggyőződésem, hogy javaslatom közérdekből fogant, hiszen a fokozott tájékozottság minden megyei képviselő, minden megyei érintett érdeke.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő