A közoktatási törvény értelmében a megyei önkormányzatnak folyó év október 31-ig kell elfogadnia kötelező érvényű rendeletét a megye területén működő középfokú oktatási intézményekben nyitható első osztályok számát illetően a következő tanulmányi évre. A Nyitra Megyei Önkormányzat először egy héttel ezelőtt tárgyalta a rendeletjavaslatot. A megyei hivatal tervezetéhez módosító javaslatokat nyújtottunk be: Szigeti László azt javasolta, hogy a Bátorkeszi Szakközépiskola a javaslatban szereplő 0 osztály helyett a mai számnak megfelelő 3 első osztályt nyithasson, én pedig azt javasoltam, hogy az érsekújvári Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a javaslatban szereplő 1 első osztály helyett az eddigieknek megfelelő számú 2 magyar tanítási nyelvű első osztályt nyithasson a következő tanulmányi évben. Módosító javaslatainkat a szlovák koalíció elutasította. További tárgyalások reményében a végső szavazásnál nem fogadtuk el magát a kötelező érvényű rendeletet sem.

Ezek után a megyeelnök hétfőre (okt. 27.) hívta össze a soron kívüli megyei testületi ülést, melyen ismét patthelyzet alakult ki. Lobbizásunkat követően, hosszas tanácskozás után a szlovák koalíció ismételten nem fogadta el módosító javaslatainkat. Tudták, hogy ezek után újra a kötelező érvényű rendelet ellen szavazunk.  A minősített többséget követelő rendelet elfogadásához legalább 33 igen szavazatra van szükség. Mivel a szlovák koalíció tagjai ekkora létszámban a hétfői ülésen sem jelentek meg, az ülést megszakították, és a törvény által előírt határidő utolsó napjára, október 31-re halasztották.
Miután a hétfői tervezett időpontban a szlovák koalíció megyei képviselői nem tudtak kellő létszámban összejönni, mi a garancia arra, hogy az előírt határidő napján, a Mindenszentek napját megelőző délutánon, kellő számban eljönnek megszavazni a kötelező érvényű rendeletet?  Csakis erőteljes ukázzal, kötelező részvétellel oldhatnák meg. Na, de éppen Mindenszentek előestéjén? Meglátásunk szerint részükről is sokkal ésszerűbb volna megszavazni módosító javaslatainkat, mint kockáztatni a törvényes határidő be nem tartását. Javaslataink elfogadása esetén természetesen megszavaznánk a kötelező érvényű rendeletet. Mégiscsak többet ésszel, mint erővel! Ráadásul kölcsönös megelégedéssel zárhatnák le a rendeletet körül kialakult áldatlan helyzetet.

Farkas Iván, az MKP Nyitra megyei képviselőcsoportjának elnöke