Nyitra megye Gazdasági és Társadalmi Fejlődésének Programja (NGTFP - PHSR) a 2012–2018 közötti időszakra szól. A programban kitűzött célok telesítésének mértékét a megyei önkormányzat tanácsadó testülete, a monitorozó bizottság végzi el, amely félévente tart értékelést. A monitorozó bizottság személyi összetétele megújult, hiszen a megye közgyűlése utolsó tanácskozásán megválasztotta a monitorozó bizottság elnökét, az önkormányzat alelnöke, Juraj Horváth személyében, engem pedig a monitorozó bizottság alelnökévé választottak. Rajtunk kívül a bizottságban a megyei önkormányzati hivatalt képviseli a stratégiai főosztály vezetője, valamint a régiófejlesztési osztály vezetője. A bizottság további 23 tagja különböző állami intézmények, a megyében tevékenykedő szakmai és társadalmi szervezetek és társulások egy-egy képviselője.

A monitorozó bizottság ülést tartott, amelyen előbb megvitatta Nyitra megye 2012-2018 közti időszakra vonatkozó Gazdasági és Társadalmi Fejlődési Programjának 2013. évi értékelőjét. Az évértékelő összegzi az NGTFP egyes prioritásai, célkitűzései és intézkedései szintjén mekkora összegben valósultak meg beruházások a megyei önkormányzat költségvetéséből, illetve a partnerek költségvetéséből. Az utóbbiak közé tartoznak az állami költségvetés, az Európai Unió forrásai, a beruházók saját forrásai és egyéb források. Egyébként az NGTFP 5 prioritást, ezeken belül 15 speciális célkitűzést és hozzájuk tartozó további 43 intézkedést tartalmaz.  Az 5 prioritás a következő: gazdaság, humán erőforrások, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, infrastruktúra és környezetvédelem. Az évértékelőt alapos adatgyűjtést követően a Komáromi Régiófejlesztési Ügynökség készítette el.

A monitorozó bizottság továbbá megvitatta Nyitra megye 2009-2015 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Stratégiája teljesítéséről szóló beszámolót a 2013-as évben. A monitorozó beszámoló a fentiekhez hasonló módon a vidékfejlesztési stratégia 4 prioritását, ezeken belül 8 speciális célkitűzését, és az ezekhez tartozó 15 intézkedés teljesítését vette górcső alá. Az anyag pénzügyi adatokkal szemlélteti, melyik szakterületre milyen összegben jutott beruházás a megye költségvetéséből és a partnerek költségvetéséből. A vidékfejlesztési stratégia 4 prioritása a következő: belső erőforrásokra támaszkodó munkahelyek, a vidék elérhetősége és összekötése, a vidék szolgáltatásai, valamint a vidék igazgatása, menedzselése. Precíz adatgyűjtést követően a monitorozó beszámolót a Párkányi Régiófejlesztési Ügynökség dolgozói készítették el. Mindkét ügynökségben alapos munkát végeztek, valóban kiváló elemzés tettek le az asztalra. Az adatok nemcsak szakterületek szerint lettek csoportosítva, esetenként járások szerinti lebontásban is megjelentek. Ezáltal kaphatunk átfogó képet a megye harmonikusnak nem mondható fejlesztéséről.

Miután a monitorozó bizottság tagjai megvitatták és tudomásul vették a két elemzést, továbbítják a megyei önkormányzat részére. Az elemzések megyei önkormányzatban történő megvitatását követően szükséges a tanulságok levonása, a tendenciák, az irányok felvázolása. Azokat pedig intézkedések és beavatkozások követhetnék, hová, melyik járásba netán kistérségbe kell több forrást biztosítani az adott szakterületen, hogy a régió, az adott járás fejlődhessen, ne szakadjon le véglegesen. Hihetetlenül fontos, számszerűsített elemzések, adatok ezek, amelyek alapján érvelhetünk Nyitra megye kiegyensúlyozott fejlesztéséért.

Farkas Iván, az MKP frakcióvezetője a NyMÖ-ban