A két hete lazajlott közgyűlésén a Nyitra Megyei Önkormányzat elhalasztotta döntését a megyei közutak burkolatfelújításáról. A hétfői rendkívüli képviselőtestületi ülésen, hosszúra nyúlt vitát követően a testület végre meghozta döntését.

2014-ben Nyitra megye jól gazdálkozdott, ennek következtében a megyei közutak biztonságosabbá tétele címen közel 1,6 millió eurót költhet el a rossz állapotban levő útszakaszok kijavítására. Mivel a foltozás csupán ideiglenes megoldás, előtérbe helyezzük a kritikus szakaszok burkolatfelújítását. A fenti összegből hamarosan mintegy 18 kilométernyi megyei útszakasz illetve négy közúti híd burkolatfelújítása kezdődhet el. Komáromi járásban a Lakszakállas és Ekecs valamint a Komárom és Zöldállás közötti utak egyes szakaszainak illetve az utóbbi közút hídjának burkolatfelújítása valósul meg. Az Érsekújvári járásban Ebed községben a 63-as út felől a község központjába vezető út burkolatfelújítása teljes, 2 kilométernyi hosszában. A Lévai járásban a Barsbese és Felsőpél közötti útszakasz kritikus részei újulhatnak meg. Legsúlyosabb akadály eközben az idő szorítása, hiszen 2014 végéig be kell fejezni a közbeszerzést és magát a felújítás megvalósítását. A kellő tervdokumentáció már elkészült.

Sokkal erőteljesebb vitát váltott ki azonban a 2013-ban megpályázott, nagyobb részt az Európai Unió költségvetéséből támogatott megyei közútfelújításról szóló beterjesztés. Az öt különálló pályázat közül, három közbeszerzése rendben lazajlott, így a Nyitrai, Nagytapolcsányi és az Aranyosmaróti járásokban valamint a Pozba, Dedinka és Nagysalló között földcsuszamlás következtében megrongálódott út helyreállítását követően elkezdődhet az összesen 70 kilométernyi megyei közút burkolatfelújítása 10,4 millió euró összköltséggel. Azonban két további közbeszerzés az Érsekújvári és a Komáromi járást érintő valamint a Lévai járást érintő közbeszrezés (minő véletlen, hogy éppen ezek) megbicsaklott. Ezek esetében a rendkívül hosszasan elhúzódó közbeszerzés a közlekedési tárca által megszabott indikatív ár, vagyis határérték feletti árat generált. Tizenkét pályázó közül a győztes jóval határérték feletti árat kínált fel. E két közebeszerzést követően két irányban mozdulhattunk el: jóváhagyjuk a közbeszerzést és a megye sajűt költségvetéséből további 514 ezer euróval megnöveli a beruházások keretét, vagy megszüntetjük a közbeszerzést és záros határidőn belül a megye meghirdet egy másikat.

Az első változat hátránya, hogy a módszer fennakadhat az ellenőrző hatóságok (a program iranyító hatósága, a pozsonyi földművelési tárca, az Európai Bizottság hivatala, az Európai Unió számvevőszéke – az OLAF) szűrőjén, végső soron pedig a megyének kell állnia a teljes összeget. A kockázatot hatványozta, a döntésünket befolyásolta az az aktuális körülmény, hogy az Európai Bizottság a tizenegy operatív program közül kilencben ideiglenesen felfüggesztette Szlovákia számára az uniós támogatás kifizetését, vélhetően a viszgálat lezárásáig. A másik változat hátránya az, hogy a rendkívül elhúzódó közbeszerzés végett kicsúszunk az időből, hiszen a második közbeszerzést meg kell hirdetni, ki kell értékelni és el kell végezni az útfelújítást záros határidőn belül, 2015 júniusáig. Lehetetlennek tűnő küldetés, azonban a vita hevében a megyei hivatal felelős vezetői arról biztosították a megyei önkormányzatot, hogy minden kozkázat ellenére teljesíthető. Emiatt az utóbbi változat mellett döntöttünk, amely nagyobb eséllyel kecsegtet a megye déli járásaiban 32 kilométernyi út burkolatfelújításának elvégzésére, 4,8 millió euró költségvetéssel. A döntés következtében a Komáromi járásban megújulhat a Füss és Tany közötti út burkolata teljes hosszában, az Érsekújvári járásban az Udvard és Branovo közötti út valamint a Kolta és Szemere közötti út burkolata teljes hosszában, a Lévai járásban az Ipolypásztó – Ipolybél – Ipolyszakállas – Szete közötti II.osztályú megyei közút burkolata teljes hosszában valamint megvalósulhat a földcsuszamlás miatti útfelújítás a már említett Pozba – Baracska – Nagysalló közötti út kritikus szakaszain.

E határozatok a 2013-ban, vagyis az előző választási időszakban  benyújtott pályázatok további sorsáról szóló, majdnem végső döntésként értelmezhetők.  Tanulágul leszűrhető, hogy az öt közbeszerzési eljárásnál a győztes pályázók összehasonlítható, szinte megegyező egységnyi árral lettek sikeresek (a tolerancia 140 ezer – 152 ezer euró/km). Míg a közlekedési tárca által megszabott indikatív árat, határértéket teljesítették (alulmúlták) a megye északi járásaiban, addig a megyei déli járásaiban meghirdetett közbeszerzéseknél a határértékeket felülmúlták a nyertes pályázók, tehát itt a közbeszerzés sikertelen lett. Vajon a közlekedési tárca megbízásából elvégzett árkalkuláció, az indikatív ár, a határérték meghatározása megfelelő volt? És vajon a közbeszerzések súlyos elhúzódása, az utolsó pillanatban, hektikus körülmények között, időzavarban meghozott döntések megfelelőek?

Farkas Iván, az MKP frakcióvezetője a NyMÖ-ban