Sorrendben hatodik tanácskozását tartotta meg a Nyitra Megyei Önkormányzat képviselő-testülete.

A testület a költségvetés módosítása révén jóváhagyott a komáromi Selye Gimnázium részére 36 ezer eurót a tornaterem tetőszerkezetének javítására, 7 ezer eurót a lévai Bars Csillagvizsgáló részre az EU-támogatás tárfinanszírozására, a zselízi Comenius Gimnázium működtetésére 10.200 eurót, a Komáromi Pozsonyi úti Szakközépiskola számára 14 ezer eurót a tornaterem tetőszerkezetének javítására. A Komáromi Építők utcai Szakközépiskola részére 64.700 eurót az épület külső burkolatának teljes felújítására, a Párkányi Szakközépiskola számára 7.700 eurót a Korszerű Középiskola című Európai Uniós pályázat társfinanszírozására hagyott jóvá. Az Érsekújvári Vendéglátóipari Szakközépiskola 10 ezer eurós támogatást kapott a gyakorlati képzés központjának felújítására, 12 ezer eurót az ógyallai Építészeti Szakközépiskola személygépkocsi vásárlására, 22 ezer eurót a lévai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Szakközépiskola mikrobusz vásárlására, 35 ezer eurót az érsekújvári Zmeták Ernő Képtár szintén mikrobusz beszerzésére. A szociális ellátás terén a megyei képviselő-testület jóváhagyott a lontói Platán Nyugdíjasotthon számára 31 ezer eurót az épület talajszerkezetének felújítására és 9.300 eurót ipari mosógép beszerzésére. A zselízi Gyöngy Nyugdíjasotthon részére 3.500 eurót az épület belső felújítására, a lévai Főnix Nyugdíjasotthon konyhai berendezésének felújítására 21 ezer eurót, a kovácspataki Duna, a barsbaracskai Baracha és a lontói Platán nyugdíjas otthonok számára egyaránt 6.300 eurót speciális jármű vásárlásának társfinanszírozására, valamint hasonló célra egyenként 3.400 eurós támogatást a lévai Főnix és a lévai Őszülő Élet nyugdíjas otthonok számára.

A megye hatáskörébe tartozó közutak fejlesztését hosszan elhúzódó, két különböző napirendi pontban vitattuk meg. Az első csomagba a megyei közutak biztonságát megnövelő beruházások, valamint a legrosszabb állapotban levő, hosszabb ideje felújításra váró útszakaszok tartoznak, burkolat felújításukat a megye költségvetéséből térítenénk meg 1,6 millió euró összegben. Ezeknél a beruházásoknál a közbeszerzést kell összehangolni a kivitelezéssel, a munkálatokat pedig ez év végéig be kell fejezni, és el kell számolni. A második, szélesebb csomag esetében két félresiklott közbeszerzést kellett orvosolni, amelyekben az Érsekújvári, a Komáromi és a Lévai járásokban húzódó megyei közutak felújítását kellene megoldani. A döntés tétje: az Európai Unió támogatásán felül a megye saját költségvetéséből további 514 millió euróval hozzájárul a burkolat felújításához, vagy el kell búcsúzni az Unió 4,326 millió eurónyi támogatásától, amelynek következtében a három déli járásban nem újulhat meg 32 km hosszúságban a megyei utak burkolata. Ráadásul az idő szorításában kell mihamarabb döntést hozni, hiszen az Európai Uniós támogatás 2015 júniusáig használható fel. Mindkét fontos döntés meghozatalát elhalasztottuk a két hét múlva esedékes soron kívüli testületi ülésre, mivel az anyag a megyei hivatal részéről nem volt kellőképpen előkészítve, és az alternatívák megfelelő érvekkel alátámasztva. A megye északi járásaiban található közutak felújítása elkezdődött, a közbeszerzés rendben lezajlott. A Nyitrai járásban, az Aranyosmaróti járásban és a Nagytapolcsányi járásban 7,78 millió euró értékben, 53 km hosszúságban újul meg a megyei utak burkolata, Európai Uniós támogatással. E közbeszerzésekről még az előző választási időszakban, 2013-ban döntöttek. A vita folyamán, az MKP képviselőcsoportjának nevében bíráltam a korábbi részrehajló döntést a megye északi járásainak javára, a déli járások kárára. Követeltem a következő közbeszerzésnél az aránytalanságok kiküszöbölését.

Az Ipoly-hidak és Duna-komp ügyében enyhe előrelépés történt. A pozsonyi kormányhivataltól megérkezett válaszlevél semmilyen útbaigazítást nem tartalmaz, a döntést a megyére bízzák. Azonban a levélben követelik, hogy a beruházásokat listázó tanácskozásokon (Task Force, az Interreg monitorozó bizottsága) Nyitra megye képviselője mihamarabb számoljon be a megye döntéséről. A megye elnöke a külügyminiszternek címzett levelében a tárcavezetőtől azt kérte, jelölje ki a magyarországi társberuházó, NIF Zrt. szlovákiai, állami szintű partnerintézményét, amely felelős lesz a tervek elkészítéséért és a kivitelezés irányításáért. Eközben Nyitra megye társberuházó szerepe megmarad. A külügyminiszter válaszlevelében kifejtette, a kormány elé viszi Nyitra megye kérését, hogy döntsön arról, hogy a földművelési tárca (az Interreg irányító hatósága), a közlekedési tárca (közlekedési infrastrukturális beruházásról van szó), a kormányhivatal (a kormányfő-helyettes koordinálja az uniós támogatásokat), avagy a tárcák hatáskörébe tartozó valamelyik állami intézmény lesz-e a beruházások előkészítésénél és kivitelezésénél a NIF Zrt. szlovákiai partnere. Ez akkor lehet pozitív fejlemény, ha a beruházások megvalósításának szándéka az állami szintű intézményeknél is határozottan fennáll, hiszen a Nyitra Megyei Hivatal sem szakmai, sem személyi, sem anyagi erőforrásokban nem bővelkedik. Ám az idő múlik, az Interreg programban az első pályázati felhívás a határon átnyúló közlekedési infrastruktúra terén a jövő tavasszal várható. Addig még nagyon sok a tennivaló.

A megyei közgyűlés jóváhagyta Nyitra Megye Regionális Innováció Stratégiáját a 2014-2020 közötti időszakra. Kiemelten fontos dokumentum ez, hiszen a megye területén a stratégiába foglalt K+F+I beruházások valósulhatnak meg a hétéves uniós fejlesztési ciklusban. Köztudott, hogy a most kezdődő ciklusban az Európai Unió leginkább támogatásra kerülő fejlesztési irányvonalai közé tartozik a kutatás és az innováció.
A közgyűlés jóváhagyta a 2014-2018 közötti időszakra Nyitra Megye Gazdasági és Társadalmi Fejlesztési Programja monitorozó bizottságának összetételét. A monitorozó bizottság elnökévé Juraj Horváthot, a megye alelnökét választotta, alelnökévé személyemben, az MKP képviselőcsoportjának elnökét. Egyúttal megválasztotta a bizottság további három tagját.

A képviselő-testület jóváhagyta a megye és Naszvad község közötti előszerződést megyei telkek eladásáról a település részére, amelyek az előkészületben levő termálfürdőhöz vezető utak alatt találhatók.

A közgyűlés tudomásul vette a megyei hivatal beszámolóját a folyó beruházásokról, amelyek megvalósítását döntő részben az Európai Unió költségvetése fedezi, valamint az utóbbi időben meghirdetett Uniós pályázati felhívások listáját. A naprakész tájékoztatás végett, hasonló beszámoló rendszeresen napirenden lesz a jövőben is.

A megyei képviselők tudomásul vették a Nagytapolcsányi és a Lévai Kórházak, n.i. gazdálkodásáról szóló beszámolót. Tudomásul vették továbbá a megyei hivatal tervezetét a megye sajtó- és kommunikáció stratégiájáról. Ez ügyben azonban semmilyen döntés nem született.

Nyitra megye vezetői a Pest Megyei Önkormányzat vezetőivel nagyrégiós Európai Területi Társulás létrehozásáról tárgyalnak. Elképzelhető, hogy a kezdeményezéshez csatlakozik Budapest megyei jogú főváros is.

Farkas Iván, az MKP frakcióvezetője a NyMÖ-ban