Lezajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat harmadik képviselő-testületi ülése. Mivel az előző ülésen a szakbizottságokról meghozott határozatot a megye elnöke, Milan Belica megvétózta, a testület újratárgyalta, és elfogadta a szakbizottságok összetételét és megválasztotta azok elnökeit.

A kilenc szakbizottság közül kettőt az MKP megyei képviselője vezet majd, Dr. Hugyivár Imre az egészségügyi bizottság, Gyarmati Tihamér pedig a vagyonjogi bizottság elnöke lett.

A testület jóváhagyott két kulturális jellegű pályázatot az Európai Unió strukturális alapjához. A komáromi Szinnyei Könyvtár pályázatának keretösszege egymillió kilencvenezer euró, míg a lévai vár várfala felújítására benyújtott pályázat összege egymillió százhetvenezer euró.

A megyei önkormányzat módosította a megye által fenntartott szociális intézmények gondozási díjáról szóló rendeletét. Meghagyta a gondozási díj eddigi tételeinek nagyságát, ám bevezette a közös helyiségek használatának napidíját 0,30 € összegben. Nem fogadta el tehát Farkas Iván, az MKP frakcióvezetőjének módosító javaslatát, hogy tekintsen el a „folyosódíj“ bevezetésétől, ne növelje meg a nyugdíjasok által havonta befizetett gondozási díjat 10 euróval, hagyja meg az eddigi összeget.

Annak ellenére, hogy a megyei képviselők a szakbizottságokban nem tárgyalhatták meg a megyei hivatal javaslatát, hiszen a szakbizottságok csupán a hétfői testületi ülésen jöttek létre, a megyei képviselő-testület elfogadta a 2014-es kulturális- és sporttámogatásokat.

A megyei tanács korábbi ülésén Farkas Iván, az MKP frakcióvezetője azt javasolta, hogy a megyei hivatal nyújtsa be elképzelését az új határátkelők (köztük hidak és kompok) megnyitását illetően a megyei önkormányzat hétfői képviselő-testületi ülésére, hogy azt megvitathassa. Ehelyett a megyei hivatal a képviselő-testület elé jóváhagyásra nyújtotta be határozati javaslatát két új határátkelő kiépítésére (egy Ipoly-híd és egy Duna-komp). Mivel az Európai Unió hétéves programozási időszakának tükrében ez nagyon szerény tervezet (Besztercebánya megye 10, Kassa megye 8, Nagyszombat megye 5-öt javasol), Farkas Iván, az MKP frakcióvezetője javasolta, hogy a testület napolja el a döntést azzal, hogy a javaslat kidolgozásába végre vonják be a határ menti választási körzetekben (járásokban) megválasztott megyei képviselőket. A testület a frakcióvezető javaslatát elfogadta, megnyílik tehát a lista kibővítésének lehetősége.

A megyei képviselő-testület megszüntette az őrsújfalusi szociális intézményt, a Dafnetet érintő két tavalyi határozatát. Nem szűnik meg ezzel az intézmény, ám ezzel a döntéssel még inkább a teljes ellehetetlenülés irányába tart. Nem fogadta el a Stubendek László, az MKP megyei képviselőjének javaslatát, hogy a testület ne döntsön, vegye le napirendjéről a határozati javaslatot, és az újonnan létrejött szakbizottságok vitassák meg a szociális intézmény további sorsát.  A testület nem fogadta el másik javaslatát sem, hogy a megye más járásainak szociális intézményeibe áthelyezett őrsújfalusi gondozottakat helyezzék vissza a Komáromi járásban található szociális intézményekbe, hiszen a járás szociális intézményeiben 88 szabad hely található. A képviselő-testület elfogadta az őrsújfalusi szociális intézmény épületére kiírt kínálati eljárást, miközben az MKP megyei képviselői elutasították ezt a javaslatot.

A Nyitra Megyei Önkormányzat előző képviselő-testületi üléséhez viszonyítva tehát tapasztalható volt némi elmozdulás a koalíciós és az ellenzéki (zömében MKP-s) álláspontok között, ám messze vagyunk még az ideális helyzettől.

Az MKP sajtóosztálya