Berényi Józsefet, a Magyar Közösség Pártja elnökét a hónap elején Nagyszombat megye alelnökének választották. A politikussal a pártja szerepéről és a céljairól beszélgettünk.

Milyen háttérmunkának köszönhető alelnöki posztja?

– Ez nem háttérmunkának, hanem a választások eredményének
köszönhető. Tibor Mikuš, a megválasztott megyeelnök úgy gondolta – helyesen –, hogy alelnökké választásommal
széles bázisra helyeződik Nagyszombat megye vezetése, hiszen
az elnökválasztás második fordulójában csaknem 40 százalékot
szereztem. Természetesen az MKP frakciójának támogatása is nélkülözhetetlenvolt a jelölés elfogadásához.

Nem lát problémát abban, hogy azzal a párttal fognak együttműködni, amelynek elnöke a kampány során éppen előhúzta a magyar kártyát?

– Az elmúlt választási időszakokban az MKP mellett több jobboldali párt is együttműködött regionális szinten a Smer-rel. Többek között a Most-Híd és a KDH is. Most is így
van ez. Nem mi kezdjük a sort. Amíg úgy látjuk, hogy regionális
szintű választási programunkat meg tudjuk velük valósítani, marad az együttműködés.

Milyen prioritásokkal néz a következő négy évbe?

– Elsősorban abból indulok ki, amit a választási kampány során ígértünk a választóknak. Vagyis: meg kell oldani a galántai és dunaszerdahelyi kórház anyagi helyzetét, folytatni kell az utak felújítását, és meg kell őrizni a középiskolák jelenlegi hálózatát. Természetes, hogy számomra a magyar tanítási nyelvű oktatási intézmények különös jelentőséggel bírnak. Továbbá pedig nagyon fontosnak tartom az uniós alapok méltányos és transzparens elosztását, illetve felhasználását.

Mit tud adni ez a poszt a megyében élő magyarságnak?

– Azt, hogy a megye rólunk is szóljon. A magyarok lakta járások méltányos támogatásáról, az egyenrangúságról és a kölcsönös tiszteletről.

Elégedett az MKP pozíciójával a megyében a bizottságok összetételét illetően?

– Igen. A bizottság elnöki, alelnöki és tagsági leosztását a választási eredménye  alapján döntöttük el. A Smernek 12, az MKP-nak 11, a KDH–SDKÚnak 7, a függetleneknek 6, a Most-Hídnak 4 képviselője van. Ez alapján mindenki legalább egy bizottsági elnöki és alelnöki poszttal is rendelkezik. A Most-Híd személyeskedésektől sem mentes kritikája, miszerint a Smer-rel hengereltünk az első ülésen, egyszerűen nem igaz, hiszen nekik is van bizottsági elnöki és alelnöki posztjuk. Mind a négy képviselőjük abban a bizottságban van, ahol szeretett volna dolgozni, egy kivételtől eltekintve.Nagy József a pénzügyi bizottságon kívül a szociális bizottságba került az oktatási helyett, megjegyzem, a parlamentben is a szociális bizottságban van.

Milyen a kapcsolata Tibor Mikušsal?

– Korrekt munkakapcsolatunk van.

A Híd párt politikai lapjában arra utaltak, Ön funkcióhalmozó és túl sok feladatot lát el egy személyben?

– Nem gondolom, hogy a személyemet érintő, minden lejárató írásra rea gálnom kellene. Ha ezt tenném, mással nem is foglalkozhatnék, és nem maradna időm a választók érdekeinek képviseletére. A Most-Híd tollnokai ugyanis e téren elég aktívak. Mellesleg állítólagos funkcióim felsorolt listája tartalmaz például nem létező intézményt (megyei régiófejlesztési tanács), illetve említ olyat is, aminek nem vagyok tagja (Szlovákiai Magyarok Kerekasztala), és folytathatnám, de felesleges. Már megszoktam, hogy ha elfogynak az érvek, jön a rágalmazás és a személyeskedés. Azt hiszem, valakit vagy valakiket elsősorban az zavar, hogy bejutottam a második körbe és megyei alelnök lettem. Azaz: savanyú a szőlő. Mellesleg nem én, hanem Nagy József nem tudott részt venni a megyei testület alakuló ülésén. Európa Tanácsbeli tagsága miatt Párizsban tartózkodott. Nagyszombat helyett Párizst választotta. Nyilván az szebb hely. (Nevetés.) A hidasok pedig számtalanszor hangsúlyozták, dolgainkat itthon kell intézni, és nem külföldön. Így van, aki vizet iszik, és bort prédikál.

Nem lesz kevesebb ideje a pártelnöki feladataira?

– A pártelnökök több esetben miniszterelnökök, kormánytagok, vagy a parlament vezető tisztségviselői. A politikában a pártelnöki és egy végrehajtói poszt együttes vállalása természetes.

Együtt tudnak működni a vegyespárt megyei képviselőivel?

– Kampányuk rendkívül támadó volt, azóta is ezt a hangvételt viszik tovább. Az sem mellékes, hogy alelnökké választásomkor a 38 jelenlévő képviselőből csak öten nem szavaztak rám, ebből négyen a Most-Híd képviselői voltak, egy pedig az SDKÚ-ból. Ennek ellenére a választók érdekében nem utasítom el az esetleges együttműködést.

Rajkovics Péter
Csallóköz