Strana maďarskej komunity už viackrát poukázala na skutočnosť, že podpora úsilia samospráv o rozvoj danej aglomerácie musí byť „nadpolitickým“ cieľom. Z hľadiska regionálnej politiky je neakceptovateľné, aby aktuálne vládnuca politická strana neetickým spôsobom a bez zohľadnenia reálnych potrieb občanov rozdeľovala dotácie podľa politickej príslušnosti. Príjmy štátneho rozpočtu sú verejnými financiami, a nemajú slúžiť na cielenú podporu straníckych záujmov pred komunálnymi voľbami.

Jedným z možných „extra“ zdrojov pre obce, a to hlavne pre menšie obce, sú dotácie Ministerstva financií SR. Tieto dotácie slúžia v zmysle výnosu MF SR č. 26825/2005-441 na plnenie individuálnych úloh obcí, a to na riešenie havarijných situácií, rekonštrukciu a modernizáciu majetku obcí, na údržbu budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obcí. V nedávnej minulosti boli zverejnené výsledky, t. j. úspešné projekty na webovej stránke ministerstva:

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=9735.

K výsledkom sme priradili politickú príslušnosť starostu - vychádzali sme z oficiálnych údajov Štatistického úradu SR.

Počet úspešných projektov je: 704, z toho SMER-SD 332 schválených projektov, SMER-SD v koalícii 147, nezávislí starostovia 130, všetky ostatné strany alebo koalície 95 projektov. Celkovo teda v počte poskytnutých dotácií boli víťazmi projektov starostovia vo farbách SMERU-SD, veď získali 68,04 percent dotácií.

Z finančného hľadiska bola schválená celková podpora na projekty vo výške 4 453 298 Eur. Financie starostom SMERU-SD boli rozdelené vo výške 1 867 100 Eur (41,93 %), koalícii 854 354 Eur (19,18 %). Obce s nezávislými starostami 994 969 Eur (22,34 %). Ostatné obce 736 875 Eur (16,55 %).
Z uvedených výsledkov je jednoznačné, že Ministerstvo financií SR pod taktovkou podpredsedu vlády a ministra financií Petra Kažimíra prerozdelilo dotácie podľa straníckej príslušnosti. Podľa nás je takáto „stranícky riadená dotačná politika“ hanbou celej vlády i vládnucej politickej strany.

Mgr. Péter Őry
podpredseda SMK