A megyei választásokat illetően a Magyar Közösség Pártjának célja az volt, hogy megtartsa eddigi erejét, hogy továbbra is ugyanolyan súllyal lehessen részese a regionális ügyeknek, különös tekintettel a magyarlakta vidékek sorsára.

Számunkra nagy eredményt jelent, hogy a regionális politikában megőriztük eddigi súlyunkat. Ez ugyanis nemcsak az MKP sikeres politikája szempontjából, hanem a szlovákiai magyarság sorsát illetően jelent határozott lehetőségeket.

Köszönjük a szavazóknak az MKP-ba vetett bizalmukat, a képviselőjelöltjeinkre leadott szavazataikat. A megyei parlamentbe bekerült jelöltek –­ leendő képviselők – vállalása mérhetetlenül komoly jelentőségű, hiszen rajtuk is múlik magyarlakta vidékeink fokozottabb előrelépése. Annak tudatában indultak ezeken a választásokon, hogy a déli járások helyzete több szempontból elmarad Szlovákia többi járásához képest, és ezt a trendet szándékoznak az elkövetkező öt évben megfordítani. A régiók gazdasági növekedése, a közutak folyamatos felújítása, beruházások telepítése, az egészségügyi és szociális hálózat fejlesztése, a kultúra ápolása – mind, mind a megyei parlamentben dől el. Képviselőink a cselekvés és eredmények felmutatása szándékával álltak a választók elé. Most megfontoltan, felelősséggel állnak hozzá a rájuk váró feladatok, valamint célkitűzéseik és elképzeléseik megvalósításához.

Az erős megyei képviselet nélkülözhetetlen feltétele a magyarlakta települések és régiók érdekei érvényesítésének. Az MKP ahhoz kérte a szavazók támogatását, hogy ezt megvalósíthassa. A jelöltjeire leadott szavazatokat pedig a vidékeinkért végzett odaadó és felelősségteljes munkával kívánja megszolgálni.