Cieľom Strany maďarskej komunity v rámci župných volieb bolo, aby si zachovala svoju doterajšiu silu, aby aj naďalej mohla byť súčasťou regionálnych záležitostí, zvláštnym dôrazom na osud oblastí aj s maďarským obyvateľstvom.

Ďakujeme voličom za dôveru vyjadrenú vo voľbách, za hlasy odovzdané kandidátom SMK. Záväzky budúcich poslancov krajských samospráv majú mimoriadne vážny význam, veď  závisí od nich pokrok regiónov. Do týchto volieb išli naši kandidáti s vedomím, že južné okresy sú v mnohom ohľade v horšej situácii ako väčšina okresov na Slovensku. V nastávajúcich piatich rokoch  chcú tento trend obrátiť. Hospodársky rast regiónov, obnova ciest, investície, rozvoj zdravotníctva a sociálnych služieb, pestovanie kultúry – to všetko je v rukách župného parlamentu. Naši kandidáti sa postavili pred voličov s tým, že ich cieľom je konať v prospech dosahovania výsledkov. Teraz sa postavia pred úlohy a pred svoje predstavy a predsavzatia uvážlivo a s veľkou zodpovednosťou.

Silné župné zastúpenie je nevyhnutnou podmienkou  ochrany záujmov našich regiónov. SMK žiadala podporu voličov k tomu, aby túto ochranu záujmov mohla vykonávať. Hlasy odovzdané za jej kandidátov chce oplatiť  oddanou a zodpovednou prácou.  

Tlačový odbor SMK