A Magyar Közösség Pártja a november 4-ei megyei választásokon Nyitra megyében Farkas Iván, jelenlegi frakcióvezető személyében megyei elnökjelöltet és 27 képviselőjelöltet indít. A megyében lévő helyzetről, és a jövőbeni célkitűzésekről Bolya Szabolcs megyei képviselőjelöltet, Köbölkút alpolgármesterét, az MKP érsekújvári járási elnökét kérdeztük.

Az MKP-nak jelenleg 15 képviselője van és 27 képviselőjelöltet indít

Nyitra megyében a legutóbbi, 2011-es népszámlálás szerint 713 422 lakos élt, közülük 196 609 vallotta magát magyar nemzetiségűnek, ami a lakosság 27,6 százaléka. A Nyitra Megyei Önkormányzat jelenleg 54 tagú, s abban a Magyar Közösség Pártjának (MKP) 15 képviselője van, az új választási ciklus előtt pedig 27 képviselőjelöltet indít.

„Az MKP tavasszal megtartott járási konferenciáin az a döntés született, hogy a képviselő-testület az új választási ciklusban a változatlan létszámú megyei önkormányzatban 27 képviselőjelöltet és Farkas Iván, jelenlegi frakcióvezető személyében megyei elnökjelöltet is indít. Névsorukat az MKP Országos Elnöksége véglegesítette“ – mondta el portálunknak Bolya Szabolcs.

A Nyitrai járás és az Érsekújvári körzet sem maradhat MKP-s képviselő nélkül!

A Komáromi járásban 8 képviselőjelölt van: Viola Miklós, Becse Norbert, Horváth Árpád, Varga Péter, Földes Csaba, Gyarmati Tihamér, Knirs Imre és Orosz Örs. "Közülük a 2013-ban megválasztott Becse Norbert, Horváth Árpád, Gyarmati Tihamér és Földes Csaba ismét felkerült a jelöltlistára, az akkor szintén sikert elért Stubendek László, Szabó Olga és Petheő Attila neve azonban az új listáról már hiányzik".A két választási körzetes Érsekújvári járásban a küldöttek 4 képviselőjelöltet az Érsekújvári, további 3 jelöltet pedig a Párkányi körzetből választottak meg, ők a következő személyek: Nagy Dávid, Bób János, Dobai Tibor és Czuczor Mária az előbbiben, illetve Farkas Iván, Szigeti László és Bolya Szabolcs az utóbbiban. „Sajnos, az Érsekújvári körzetből most nincs MKP-s, sőt, más magyar képviselő sem. A 3 mandátumos Párkányi választási körzetben pedig annyi változás történt, hogy a 2013-ban megválasztott Hugyivár Imre helyére engem jelöltek“ - jegyezte meg a járási elnök.

A Vágsellyei járás 4 mandátumos, az ottani MKP-konferencián Baranyay Zsoltot, Kőrösi Ildikót, Jancsó Istvánt és Baros Róbertet jelölték a megyei önkormányzatba. "A 4 jelöltünk közül Baranyay Zsolt és Jancsó István 2013-ban is szerzett mandátumot, ám az akkor ugyancsak megválasztott Borsányi Gyula most nem indult".

A Nyitrai járásban 13 képviselői hely van. „Sajnos, ebben a választási ciklusban ott egyetlen képviselőnk sincs, de az a helyzet tovább tarthatatlan. A járási konferencia Balkó Róbertet jelölte megyei képviselőnek“.

A lévai járási konferencián a küldöttek megyei képviselőnek jelölték Köpöncei Pétert, Csenger Tibort, Kiss Beátát, Pálffy Dezsőt, Bögi Pathó Melindát, Cseri Zitát és Zachar Pált, tehát a járás 9 mandátumára 7 jelöltet állítottak. "2013-ban csak 2 jelöltünk: Csenger Tibor és ugyancsak a Lévai járásból Cseri Zita szerzett mandátumot" - mondta Bolya Szabolcs.

Az MKP Farkas Iván személyében saját megyeelnök-jelöltet indít

„Az öt járási konferencia közül négy Farkas Ivánt jelölte megyei elnöknek. Majd az MKP májusban tartott Nyitrai Kerületi Tanácsa határozott arról, hogy ő lesz a magyar párt megyei elnökjelöltje. "Azért is született ez a döntés, mert Farkas Iván sokéves tapasztalatokkal rendelkező, rátermett politikus és gazdasági szakértő. Az MKP országos alelnökeként, valamint volt parlamenti képviselőként, illetve megyei képviselőként és frakcióvezetőként is folyamatosan a felvidéki magyarságért és a magyarlakta térségek felvirágoztatásáért munkálkodik. Nyitra megye sokat nyerne azzal, ha ő kerülhetne a megyefőnöki tisztségbe“ – nyilatkozta az elnökjelölt-indítás kapcsán a járási pártelnök. 

Farkas kontra a Most-Híd által is támogatott Belica?!

Farkas Iván, illetve az MKP helyzetét némileg megnehezíti az a tény, hogy a kormánypártok megyei szinten Milan Belica jelenlegi megyefőnököt támogatják, illetve 6 jobboldali párt közös elnökjelöltje pedig Ján Greššo.

„Bár tavasz óta az MKP országos és járási szinten is folytatott tárgyalásokat a Most-Híd vegyes párttal, de érdemleges egyezségek nem születtek. A két párt egymással csak arról állapodott meg, hogy a pártok hajlandóság esetén járási szinten további tárgyalásokat folytathatnak, de később azok sem bizonyultak eredményesnek. Az pedig már megdöbbentő, hogy megyénkben a Most-Híd vegyespárt is a kormánykoalíciót másoló hármaskoalícióban indult, s ezzel a megszakítás nélkül immár 16 éve elnökösködő Milan Belica mögé állt be. Valószínű, hogy a vegyes párt felső struktúráiban adták ki az ilyen jellegű utasítást“ – értékelte a kialakult helyzetet Bolya.

Bízik azonban abban, hogy a Most-Híd szimpatizánsai között is akadnak olyan választópolgárok, akik majd megfontoltan döntenek arról, hogy valóban ragaszkodnak-e Belicához, vagy inkább egy érdekeiket jobban képviselő magyar elnökjelöltre szavaznak. „Az MKP ugyanis olyan választási kampányt folytat, amely során megyénkben nemcsak a magyar párt híveit, hanem a többi magyar és szlovák lakost is megszólítjuk - számukra is vonzó tervekkel állunk elő“ – szögezte le.

Szavazzunk, ne hagyjuk ki ezt a történelmi esélyt!

Bolya Szabolcs szerint az MKP megyei választási programja, a prioritásai olyan témákra épül, amelyek jelentősen előremozdítanák a fejlesztést. „A megyei hatáskörökből eredően az eddiginél is nagyob figyelmet szeretnénk fordítani a szociális intézmények működésére-fejlesztésére, hiszen Nyitra megyében nagyon sok idős polgár él, akik előbb-utóbb igénybe veszik ezeknek az intézményeknek a szolgáltatásait. Nagy odafigyelést igényelnek a megyei hatáskörökbe tartozó egészségügyi intézményeink is. Az érsekújvári kórház egyetemi kórházként működik, de a komáromi kórház a további szakrendelőkkel, például a párkányi rendelőintézettel együtt megyei fenntartású" - sorolta a program célkitűzéseit.

Mindenképpen folytatni szeretnék a 2. és 3. osztályú megyei utak felújítását a magyarlakta, déli járásokban is. "További prioritásunknak tartjuk a megyei fennhatóság alatt működő középiskoláink megtartását és korszerűsítését, illetve az azokban végzett oktatás színvonalának az emelését. Nem utolsósorban a megyei igazgatású kulturális intézményeket, így a Komáromi Jókai Színházat és a Duna Menti Múzeumot említeném, amelyeket ugyanúgy, ahogy a különféle civil szervezeteket is, igyekeznénk majd megfelelő anyagi támogatáshoz juttatni. Ugyanezt ígérem az idegenforgalmi és sportlétesítmények, valamint a műemlékek felújítása esetében is“ – vázolta terveiket a képviselőjelölt.

Bolya Szabolcs

Bolya Szabolcs reményét fejezte ki: komoly vonzerőt jelent és mozgósít majd az a tény, hogy az MKP elnökjelöltet is indít Nyitra megyében, hiszen ez egy történelmi esélyt jelenthet a térségben élő magyarság számára.

„Kampányrendezvényeink során többnyire azt szoktam kiemelni, hogy a megyei önkormányzatban végzendő tevékenység akkor lehet igazán hatékony, ha az összehangolt csapatmunka formájában valósul meg. Úgy látom, hogy csak hasonló elveket valló és egyforma célkitűzésekkel rendelkező képviselők tudnak folyamatosan a megye magyar lakossága javát szolgáló, érdemleges munkát végezni" - fogalmazott a  járási elnök.

Meggyőződése, nem mindegy, hogy az MKP az immár ötéves új választási ciklusban hány képviselővel lehet jelen a megyei önkormányzatban. "Mindenkinek tudatosítania kellene azt, hogy megyei szinten csak akkor születhetnek az életminőségünk javulását és a további fejlesztéseket szolgáló döntések, ha minél erősebb, a lehető legtöbb képviselőből álló csapattal vehetünk részt a meghatározó döntésekben“ – mondta végül Bolya Szabolcs.  

Forrás: hirek.sk